Muzeum a galerie obce Velké Tresné

Expozice zaměřená na hornictví a historii průmyslu na Bystřicku.

Nachází se v obci Velké Tresné, přímo v areálu firmy UNIMAN Engliš, s.r.o.
Muzeum má dvě části - v první části jsou umístěny fotografie a předměty týkající se historie obce a jejího okolí, hornické činnosti (především těžba grafitu) a pozdějšího rozvoje průmyslové výroby. Dominantou této části je historická hasičská stříkačka, kterou se díky obětavé práci dobrovolníků podařilo v krátkém čase zrekonstruovat. V druhé části je umístěna expozice současné průmyslové výroby firmy UNIMAN Engliš, s.r.o. Muzeum bude v budoucnu rozšířeno i o malou galerii obrazů a fotografií spojených s životem obce.