S Vodomilem Zubří zemí 2017

RAZÍTKOVACÍ MÍSTA                                        PROPOZICE                                                           CENY

Už 11. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí začne od 1. května 2017. Podmínky jsou v jádru stejné – účastník procestuje zase kus našeho regionu, přitom mnoho hezkého uvidí, cestou nasbírá razítka (letos může zase některá nahradit selfie fotografie), odpoví na otázky a po odevzdání vyplněné legitimace se bude těšit na výhru. I letos jsme soutěž pojali tematicky. Pokud jsme loni cestovali ve stopách spisovatelů a jejich knih, letos jsou na řadě malíři. Tolik báječných výtvarníků tvořilo na Bystřicku a většinou se tu i narodili! Snad najdeme prostor v Bystřicku vzpomenout většinu z nich, ale na legitimacích jich najdete jenom deset. Koho tedy jmenovitě? Okruh zahájíme v Bystřici v Centru Eden, neboť tato místa důvěrně poznala Milada Schmidtová-Čermáková. Následuje Zlatkov, rodiště Aloise Lukáška (kontaktní místo Draxmoor Dolní Rožínka) a Rožná, kde vyrůstal Oldřich Blažíček (razítkuje se na benzince). Pak se notně zdržíme v údolí překrásné Svratky: v Černvíru se narodil Eduard Valdhans (razítkuje TIC Nedvědice), v Doubravníku Stanislav Bělík (kontaktní místo Pohostinství Sedláček) a na Prudké tvořil Bohumír Matal (Rekreační středisko Prudká). Prti toku řeky na nás ještě čeká ve Švařci Jiří Štourač (Penzion Hodůnka Štěpánov) a ve Víru Anna Poustová (Hotel Vír). Pak už stačí navštívit hřbitůvek v Ubušíně a splnit úkol ohledně malíře Čeňka Dobiáše (zde se nerazítkuje!) a pouť ukončíme v TIC Bystřice n. P. a připomeneme si bystřického rodáka Václava Jíchu. Účastníci budou zase soutěžit o 10 kvalitních cen, navíc získají VIP vstupenku do Šiklova mlýna (za 9 správně vyplněných rubrik) a do Městského muzea Bystřice (za 8 správně vyplněných rubrik).

Krásné putování s Vodomilem!

 

  1. Bystřice n. P. – Milada Schmidtová-Čermáková
  2. Zlatkov – Alois Lukášek
  3. Rožná – Oldřich Blažíček
  4. Černvír – Eduard Valdhans
  5. Doubravník – Stanislav Bělík
  6. Prudká – Bohumír Matal
  7. Švařec – Jiří Štourač
  8. Vír – Anna Poustová
  9. Ubušín – Čeněk Dobiáš
10. Bystřice n. P. – Václav Jícha