Bystřická zastavení

 • Náročnost

  střední

 • Délka

  17 zastavení

 • Fotogalerie

Bystřická zastavení jsou ideálním místem, kde si můžeme odpočinout, potěšit se krásnou krajinou a dozvědět se i něco zajímavého.
Bystřická zastavení jsou volným pokračováním Svratecké vodohospodářské naučné stezky, která vede z Dalečína přes Vir do Švařce. Zastavení jsou věnována místní krajině, přírodě a přírodním vědám. Každé zastaveni je vybaveno naučným panelem s různorodou tematikou. Vaši procházku tak můžete doplnit o mnoho zajímavých informací o vodě v krajině, těžbě nerostných surovin, revitalizaci krajiny, nakládání s odpady a našich lesích. 
Zastavení nejsou koncipovány do ucelené trasy, ale jsou volně rozmístěny v celém regionu.

Bystřická zastavení:

 1. Přehradní, vstupní panel se nachází na začátku pravobřežní komunikace v Dalečíně a následuje 12 odpočinkových míst podél jezera Vírské přehrady
 2. U Vírského mlýnku, informační tabule se nachází u Vírského mlýnku a je věnována vodním tokům na Bystřicku
 3. Povodňové, panel je umístěn u výjezdu z obce Vír směrem na Bystřici n.P. a je věnován povodním
 4. U Jána, najdete ho u sochy sv. J. Nepomuckého za Vírem, po levé straně směrem na Bystřici n.P. a je věnován přírodě
 5. Na Končinách, najdete napravo dále po silnici, obsah je zaměřen na lesy v povodí řeky Bystřice
 6. K Aueršperku, na odbočce ke zřícenině Aueršperk
 7. U rybníčků (po pravé straně spojovací silnice Dvořiště – Ždánice), informace o vodních plochách Bystřicka
 8. Na Křepeláku (rybník po pravé straně spojovací silnice Dvořiště – Ždánice) věnována přírodě
 9. U ČOV (Čistička odpadních vod v Bystřici), tématem panelů je čištění odpadních vod
 10. U jezírka (ul. Vírska), panel je věnován městu Bystřice v Bystřici nad Pernštejnem
 11. U Městského úřadu objasňuje problematiku likvidace komunálních odpadů
 12. U vodočtu (Cibulkova), informuje o hydrometrii - měření vodních stavů a průtoků a řekách
 13. U koupaliště, naleznete zde další zajímavé informace o přírodě na Bystřicku
 14. U školy (ul. Nádražní), ekopavilon s tabulemi, které jsou věnovány informacím o činnosti školy a ochraně přírody
 15. Na Rácové (za stavebninami Marko), panel vysvětluje revitalizaci území
 16. Pod rozhlednou (Karasín) a naleznete zde informace o těžbě a zpracování rud na Bystřicku
 17. Na Vrchové dílna v přírodě za Karasínem
Ke stažení:
Bystřická zastavení GPX (.gpx, 3,1 KB)
Bystřická zastavení MAPA (.jpg, 1,82 MB)

Zobrazit kalendář akcí