Hradisko ve Štěpánově

Hradisko ve Štěpánově je obestřeno tajemstvím.

Zbytky hradu jsou situovány na samém okraji území města Bystřicí, na katastrální hranici vesničky Kozlova se Štěpánovem nad Svratkou. Hrad, jehož původní pojmenování není známo, stejně jako jsou závojem tajemství obestřeny i jeho vlastní dějiny, sestává ze dvou částí. Horní díl, uváděný také v četných i starších pracích, dnes v podstatě neexistuje. Byl zničen v roce 1989 při výstavbě nové retranslační stanice. Nápadnější zbytky hradního sídla tak dnes poskytuje pouze nižší skalnatý hřbítek, sklánějící se nad řekou Svratkou. Zde, na skalní výspě, oddělené vylámaným příkopem, se dochovaly části zdí, sloužící zřejmě k zajištění stability miniaturního hradu, sestávajícího pouze z jediné obytné budovy, ve stopách základů dosud patrné, s absencí hradby. Jediným ochranným prvkem hradu byly příkré svahy skalnatého ostrohu.

Archeologické nálezy datují existenci tohoto hradu do závěru 13. století a dílem také do prvních desetiletí století následujícího. Účel objektu však zůstává neznámý. Uvažuje se o jeho výstavbě v souvislosti s ochranou stříbrných dolů, jejichž intenzita dosahovala právě na přelomu 13. a 14. století svého vrcholu.

Zobrazit kalendář akcí