Kostel sv. Václava v Dolním Čepí

Kostel sv. Václava v Dolním Čepí se nachází se na terase pod svahem vysokého kopce, poblíž hradu Pernštejn.

Je to jeden z mála kostelů, který ve své historii prodělal jen nepatrné stavební úpravy. Podle některých historiků byl filiální kostelík vystavěn v 15. století. Některé arch. prvky stavby kostelíku a jiné okolnosti však nasvědčují tomu, že čepský kostelík byl patně postaven dříve – v první polovině 13. století. Podle tradice jej postavili stejně jako ve Švařci zbožní horníci.
Kostel je pod omítkou kamenný, hlavními znaky jsou obdélníkové půdorysy a masivní zdi, strop je rovný dřevěný, portálek je umístěn v jižní zdi lodi. Oltář v kostele byl zřejmě zbudován v r. 1717. Horní obraz na oltáři představuje sv. Václava, jemuž je kostelík zasvěcen, dolní obraz je kopie známé Černé Madony. Na levé straně lodi pak může návštěvník zhlédnout obraz Největší trojice.
Presbytář má valenou klenbu, strop lodi je plochý. V cihlové podlaze vpravo před lavicemi je zapuštěn renesanční náhrobek, na němž je napsáno „zde odpočívá slovutný muž Karel Humpolík“. Kostelík míval i faru, kde žil duchovní správce, který se uvádí jako farář „in Czupce“ (v Čepí). Zajímavostmi jsou také dva malé kůry nad sebou a dřevěná vížka se zvonkem.

 

Zobrazit kalendář akcí