Kostel sv. Václava ve Zvoli

Jeden z kostelů postaven podle architekta Santiniho.

Kostel svatého Václava ve Zvoli byl stavěn v letech 1713 – 1717 podle plánu Jana Blažeje Santiniho. Stavebníkem byl opat žďárského cisterciáckého kláštera Václav Wejmluva. Vznikla nádherná stavba na půdorysu řeckého kříže se dvěma věžemi a kopulí se svatováclavskou korunou, zeměkoulí a křížem. Kostel byl vysvěcen v roce 1722. Hlavní oltář pochází z roku 1770. Obraz Setkání knížete Václava s Radslavem Zlickým vznikl v okruhu malíře Karla Škréty.

Zobrazit kalendář akcí