Měšťanský dům č.p.52

Měšťanský dům v pozdně barokním stylu se nachází přímo na náměstí.

Dům čp. 52 je pozdně barokní budovou, zachovávající původní členění hlavního průčelí včetně okenních šambrán a rámování vjezdového portálu, doplněného datací vzniku domu roku 1756.
Vstupní síň s průjezdem do dvora obsahuje jednoramenné schodiště do patra budovy a je v celém svém rozsahu zaklenuta plackovými klenbami s pasy. Sousední místnost je plochostropá.

Zobrazit kalendář akcí