Mizející horník

Sochu Mizející horník vytvořil umělecký kovář Milan Beneš. Socha symbolizuje ukončení těžby uranu ve zdejším regionu. Odhalena byla v září roku 2022 při příležitosti otevření Parku horníků.

Zobrazit kalendář akcí