Muzeum a galerie obce Velké Tresné

Expozice zaměřená na hornictví a historii průmyslu na Bystřicku.

Nachází se v obci Velké Tresné v hasičské zbrojnici s.s. 52.
V muzeu jsou umístěny fotografie a předměty týkající se historie obce a jejího okolí, zemědělství a hornické činnosti (především těžba grafitu). Dominantou je historická hasičská stříkačka, kterou se díky obětavé práci dobrovolníků podařilo v krátkém čase zrekonstruovat.

Zobrazit kalendář akcí