Pamětní deska partyzánů Františka Kupsy a Janka Silného

Žulová pamětní deska na budově Základní školy T. G. Masaryka v Bystřici nad Pernštejnem. Autor  neznámý, 1948.

K slavnostnímu odhalení této pamětní desky došlo 28. října 1948. Deska připomíná partyzány Františka Kupsu a Janka Silného, kteří padli před budovou školy, na níž se dnes deska nachází.

V horní části se nacházejí portréty obou padlých partyzánů a ve spodní pak zlacený nápis: NA TOMTO MÍSTĚ PADLI ZA VLAST/ DNE 8.5. 1945, Č.S. PARTYZÁNI/ KUPSA FRANTIŠEK,/ NAR. 1.2. 1919, V BOŘITOVĚ. / JANKO SILNÝ,/ NAR 11.5. 1920, V TRNAVĚ./ ZEMŘELI, ABYCHOM MOHLI  ŽÍT.

Zobrazit kalendář akcí