Smírčí kámen U Pytláka

Smírčí kámen nazývaný U Pytláka najdete v lese mezi obcemi Zubří, Vojtěchov a Koníkov, v lokalitě zvané U Pytláka. Tento smírčí kámen se stal kulturní památkou. Smírčí kříž či kámen stojí nejčastěji na místě neštěstí či hrdelního zločinu. Souvisí se středověkou a raně novověkou právní praxí, takzvanou smírčí smlouvou. Při mimosoudním vyrovnání měl provinilec mimo jiné na místě tragédie na své náklady vytesat či vztyčit kříž jako symbol pokání a svědectví o dosažení smíru mezi příbuznými oběti. I tento kámen nese nápis, který připomíná tragickou událost z roku 1569 „zabit jest tuto Petr, syn Chrásty z Albrechtic, radní, od Jana, myslivce pernštejnského. Bůh milostiv rač býti duši jeho“.
Přes metr vysoký deskový kámen se má zkosené horní rohy, na celou čelní stranu je vytesán reliéf latinského kříže a osm řádků lomeného písma i reliéf pušky. Netradičně, zajímavě zpracovaný Pytlácký kámen je hodnotnou umělecko-řemeslnou prací. Svými rozměry, zpracováním i stavem zachování se vymyká z hojné lokální produkce smírčích kamenů.

 

Zobrazit kalendář akcí