Socha kříže v Rozsochách

Barokní socha kříže je dílem neznámého autora.

Dílo neznámého autora, ztvárňující kříž s umučeným Ježíšem Kristem. Socha je vytesána do pískovce a na podstavci je uveden letopočet 177 s nápisem: „Kříž ozdobený modlitbami, na kterém naše spása visela“.  Dále je uveden letopočet 1772 s nápisem „Přijmi svatý Bože dary, kterými chci získat nebe“.

Zobrazit kalendář akcí