Tři lípy velkolisté v Ujčově

Lípy rostou vlevo od silnice do Nedvědice (pod prudkou zatáčkou a stoupáním).

Lip bylo v minulosti ve skupině více, stav do dnes zachovalých stromů je relativně dobrý, stromy jsou vitální.
Lípa velkolistá - Tilia platyphyllos Scop. Skupina stromů.
zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí