Přehradní nádrž Vír I

Významná vodohospodářská stavba na řece Svratce, výška hráze přesahuje 70 metrů.

Stavba vodního díla začala v roce 1947 a skončila roku 1957. Nádrž vznikla za účelem regulace průtoku v povodí Svratky, ale její význam byl hned v počátcích provozu rozšířen o využití pro vodárenské účely. Vodní dílo bylo koncipováno jako soubor na sebe navazujících staveb, které měly umožnit komplexní využití vodního zdroje. Hlavním článkem souboru je betonová gravitační hráz výšky 66,2 m, její koruna je široká 9 m a dlouhá 390 m. Mohutná hráz Vírské přehrady je třetí nejvyšší v republice (od základové spáry 76,5 m).
Prvním stavbyvedoucím byl pozdější spisovatel Zdeněk Pluhař, jenž napsal o stavbě román Modré údolí.

Zobrazit kalendář akcí