Zámek Dolní Rožínka

Koncem 16. století byl na místě zdejší tvrze vybudován renezanční zámek, jenž byl v letech 1781 - 1799 klasicistně přestavěn.

První zmínka o zámku je v roce 1459 je poprvé připomínána místní tvrz. Ta byla koncem 16. století přestavěna Pernštejny na zámek. Renesanční zámek měl čtvercový půdorys s nárožními věžemi, byl dvoupodlažní: tuto strukturu si zachoval dodnes. V letech 1781 - 1799 jej Jan Nepomuk hrabě Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle rozšířil o druhé podlaží a objekty v nádvoří a klasicistně přestavěl. Roku 1808 zámek vyhořel, pak byl přebudován Nepomukovým synem Vilémem hrabětem Mitrovským.
Objektu dominuje barokní věžička s cibulí, erb Mitrovských z Nemyšle v průčelí do parku a jejich rodové heslo na stejném místě – Aeternus, quia purus (= Věčný, protože čistý). V přízemí a prvním patře zámku se dochovaly křížové hřebínkové klenby. Do roku 1945 zámek sloužil jako letní sídlo Mitrovských. Dnes je v něm umístěna základní škola, obecní úřad, a místní veřejná knihovna.
Nepomukova zámecká knihovna , přenesená v 19. století na hrad Pernštejn, je jednou z nejzajímavějších osvícenských knihoven na Moravě.
Z přilehlých hospodářských budov zaujme mohutná sýpka.

Zobrazit kalendář akcí