Zřícenina hradu Aueršperk

Hrad byl zbudován okolo poloviny 13. století jednou z větví pánů z Pernštejna.

Zřícenina se nachází na vyvýšenině, obtékané ze tří stran říčkou Bystřicí. Tento hrad byl v minulosti znám tém pod názvy Auršperk, Auersperg, Ušperk a Ungersbert. Historie této stavby je zahalena tajemstvím. Není přesně známo datum založení ani jméno zakladatele. Ale poněvadž se hrad nacházel na území Pernštejnů, můžeme předpokládat, že jej dali zbudovat oni. Aueršperk je o něco mladší než Zubštejn, který je považován za nejstarší v oblasti. Datum vzniku se dá pouze odhadovat na konec 13. století, protože podle historických údajů používal v roce 1325 pan Jimram z Pernštejna také přídomku z Aueršperka. Nejasné však nejsou jenom počátky hradu. Stejným tajemstvím jsou zahaleny i další dějiny a také zánik. Aueršperk byl v roce 1406 zmiňován jako pustý. Jak, kdy a proč byl opuštěn není možné určit.

Významná fortifikační památka regionu je umístěná na romantické ostrožně nad řekou Bystřicí. Hrad pocházející pravděpodobně ještě z období okolo roku 1250 se poprvé připomíná roku 1325. Jeho vznik je zjevně spjatý s činností jedné z větví rodu erbu zubří hlavy (pánů z Pernštejna). Jako pustý je uváděn již roku 1403. Nevelký hradní areál s částečně patrnou dispozicí a opevněním je vydělen hlubokým příkopem a vnějším valem podkovovitého tvaru. Vnitřní plocha hradu je rozdělená do dvou úrovní. První, vyšší úroveň se rozprostírá při jihozápadním cípu areálu a obsahuje dochovaný, zhruba sedmimetrový blok zdiva, pozůstatky masivní válcové věže, jejíž vnitřní průměr dosahuje osmi metrů. Na nižší úrovni se pak nalézá větší množství menších fragmentů zdiva, které ve většině případů patřilo stavbám pravoúhlého půdorysu. Areál hradní zříceniny je přístupný terasovou cestou ze dna údolí a po spádnici od jihu.

 

Zobrazit kalendář akcí