Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice

Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice byl vystavěn v gotickém slohu.

Hřbitovní kostel vzniká roku 1614 jako svatyně pro zdejší luteránskou komunitu. Stavebníkem a hlavním iniciátorem vzniku kostela byl tehdejší majitel panství Jan Čejka z Olbramovic. Kostel byl vystavěn ještě v gotické podobě. Také interiér kostela proveden v poměrně skromné podobě. Loď byla plochostropá, s trámovým podhledem, presbytář byl zaklenut renesanční výsečovou klenbou s hřebínky na hranách.  
Po roce 1627 byl bystřický luteránský kostel změněn na kostel hřbitovní. Ve své prvotní podobě přetrval kostel až do třicátých let 18. století, kdy byl upraven, byly obnoveny okenní otvory a dosud plochostropý interiér lodi byl nově zaklenut vrcholně barokní klenební konstrukcí. Z mladších období pak pochází dodatečný přístavek předsíně na západě.
Zajímavostí hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice je mramorový náhrobek s již nečitelným gotickým nápisem znakem dvou zkřížených seker, a dále hrobka pod lodí, kterou zde nechal roku 1735 vybudovat Arnošt Matyáš Mitrovský. Jednotliví členové rodu však byly v průběhu 18. století pohřbeni na různých místech a rodová hrobka zůstala nevyužita.

Zobrazit kalendář akcí