Farní budova v Bystřici nad Pernštejnem

Farní budova má původní barokně klasický charakter.

Budova katolické fary je řešena jako volně stojící stavba, jednopatrová, dvoutraktová. Hmota stavby je zdobena zaoblenými nárožími a kryta mansardovou střechou. V ose hlavního průčelí je vetknut otvor vjezdu, zakončený stlačeným obloukem.

Původní farní budova do devadesátých let 15. století stávala fara v místech nynější budovy městského muzea. V roce 1495 byl farní dvůr zrušen a fara umístěna do domu vladyky Jana Děvečky z Herštejna, s největší pravděpodobností stávajícím na místě dnešní farní budovy. Dochované stavební plány umožňují položit vznik dnešní fary teprve do závěru 18. století, kdy byla nahrazena jiná výrazně menší stavba, zčásti dosud dřevěná, stávající na terase před hlavním průčelím nynější budovy. V dalších letech byla fara pouze dílčí formou upravována a zachovala si svůj barokně klasicistní charakter.     

Zobrazit kalendář akcí