Kaple sv. Anny v Pivonicích

Kaple sv. Anny v Pivonicích získala dnešní podobu v roce 1771.

Kaple sv. Anny v Pivonicích je plochostropá jednolodní stavba s odsazeným kněžištěm patrně z konce 17. století. Ale stávala zde asi zděná zvonice již v 15. století a po třicetileté válce k ní byla přistavěna kaple. Ve 2. polovině 18. století bylo znovu zaklenuto kněžiště a tehdy byla snad přistavěna i sakristie. Dnešní podoba má pocházet z roku 1771, za stavební materiál měl sloužit kámen ze Zubštejna. Kněžiště je zaklenuto valeně, loď má plochý strop. Oltář je raně barokní s menzou, ve vížce (sanktusníku) je zvon sv. Donát z roku 1755.
V roce 1996 byly objeveny pod omítkou v presbytáři a na vítězném oblouku rokokové fresky, které byly pořízeny hned po dostavbě kaple. Byly obnoveny v letech 2001–2002 bratry Rossí a Pavlem Procházkou. V roce 2005 byl opraven barokní oltář. Nová vížka s pozlacenou makovicí byla usazena v roce 2007, kompletní oprava střechy i sanktusníku byla dokončena v roce 2010.

Zobrazit kalendář akcí