Kaple sv. Anny v Bystřici nad Pernštejnem

Kaple sv. Anny v Bystřici nad Pernštejnem byla vystavěna v 18. století.

Kaple stojí Černém vršku, dnes v sousedství supermarketu a kruhového objezdu, přesto svojí polohou na návrší osázeném stromy okolní situaci úspěšně vzdoruje. Kaple na čtverhranném půdorysu zaujme střídáním konkávních, konvexních a rovných linií, architektonickým členěním různými prvky, jež evokují dílo slavného Santiniho.

Zobrazit kalendář akcí