Kaplička sv. Cyrila a Metoděje v Albrechticích

Zajímavá stavba v klacisistnim neobarokním slohu ve vesničce Albrechtice.

Kaplička byla postavena v roce 1863, 1000 let po příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, nákladem obce Albrechtice ve výši 400 zlatých. Jedná se o stavbu v klacisistnim neobarokním slohu, který kopíruje stavební prvky farního barokního kostela sv. Bartoloměje v Rozsochách. Má protáhlý půlkruhový obrys, obvodové stěny jsou kamenné, široké 60 cm. V roce 2000 byla kaplička zapsána do seznamu kulturních památek České republiky. V roce 2003 proběhla celková oprava, spočívající v podbetonování a drenáži základů, opravy části zdiva, opravy vnitřních i venkovních omítek a provedení nátěrů střechy a celkové úpravy okolí. Každoročně zde probíhá Cyrilometodějská pouť spojená s sousedským posezením na návsi.

Zobrazit kalendář akcí