Kaplička sv. Václava v Kundraticích

Kundratická kaplička sv. Václava pochází z 19. století.

Stavba kunratické kapličky byla započata v r. 1863, plány nakreslil mistr Cejnek ze Zvole. Stavba se však protáhla až do roku 1879. Kaplička je zasvěcená sv. Václavu. Jedná se o stavbu obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem a s představenou zvonicí v průčelí. Boční fasáda konkávně tvarovaná směrem k hlavnímu průčelí, hladká, prolomena jednou okenní osou. Okno je zaklenuté s profilovanou šambránou. V průčelí je prolomen pravoúhlý vchod, nad ním jedna kruhová slepá okenní osa. Nad ní po stranách po jedné okenní ose, okna půlkruhově zaklenutá s profilovanou šambránou. Zvonicové patro prolomeno po jedné kruhové okenní ose, okna s profilovanou šambránou. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu čtyřbokého stanu, ve vrcholu makovice s křížem. Kaple je zaklenuta pruskou klenbou, zvonicí otevřený pohled do krovu.

Zobrazit kalendář akcí