Sousoší sv. Cyrila a Metoděje

Pískovcové sousoší ve středu kamenné kašny v dolní části  Masarykova náměstí v Bystřici nad Pernštejnem pod vodní kaskádou. Zhotovil je sochařský závod Jana Eduarda Tomoly v Brně, 1886. Sousoší osazené na bystřické kašně je tvořeno pískovcovým soklem se zlacenými nápisy z obou stran.

Nápisy na soklu: zlacený nápis v rámu, na přední straně: POKLAD VÍRY TISÍC LET JIŽ MÁME/ Ó KÉŽ JEJ I /VĚRNĚ ZACHOVÁME/ SNAHOU/ CYRILLA A METHODA. Zlacený nápis na zadní straně: SVATÍ BRATŘI!/ NEOPOUŠTĚJTE/ MORAVANŮ/ DOBRÝCH.

Kašna s plastikami sv. Cyrila a Metoděje byla v roce 2010 začleněna do nové úpravy náměstí s tekoucími vodními kaskádami. V roce 2014 přibyly 4 chrliče v podobě zubřích hlav od M. Beneše.

Zobrazit kalendář akcí