Sloup Panny Marie

Sousoší (pískovec, umělý pískovec, vápenec, mramor, žula) na Masarykově náměstí nad vodní kaskádou v Bystřice nad Pernštejnem. Josef  Kurátor, 1727. Obnoveno v roce 1868 kamenickým mistrem Josefem Novákem

Nápisy na hlavním soklu: přední strana: Panno Maria/ útočiště/ naše / pros za nás! Heraldicky vpravo: Svatí Vavřinče/ a Floriane/ ochraňte/ nás! Vlevo: Svatí Jene/ a  Šebestiáne/ orodujte za/ nás!   Na zadní straně: 1727/ obec a zbožní/ Bystřičané/ postavili/ a/ 1868/ obnovili.

Již od roku 1727 vévodí horní části Masarykova náměstí v Bystřici nad Pernštejnem sloup Blahoslavené Panny Marie se sochami čtyř patronů (sv. Vavřince, sv. Jan Nepomucký, sv. Šebestián, sv. Florián). Občané z Bystřice nechali sloup postavit v roce 1727 kameníkem Josefem Kurátorem jako poděkování za odvrácení nebezpečných požárů v letech 1718 (možná 1720) a 1723.
Dnes je tento sloup chráněn osmi nízkými žulovými sloupky, spojenými litinovými řetězy.  
Mariánský sloup byl obnoven v roce 1868 kamenickým mistrem Josefem Novákem. K dalším známým opravám došlo v letech 1960, 1979, 1992 a pak 2002 - 2003, kdy akademický sochař Otakar Marcin opravil kamenné zábradlí a zbývající tři originály nahradil kopiemi (originály Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavřince skončily v depozitáři městského muzea).

Zobrazit kalendář akcí