Pieta

Pískovcová socha v horní části Masarykova náměstí v Bystřici nad Pernštejnem, autor neznámý, 1881. Základ této památky tvoří obdélníkový podstavec se zlaceným nápisem a vysoký sokl s profilovanou římsou, na němž je pod křížem umístěna realisticky pojednaná socha truchlící Panny Marie s mrtvým Ježíšem.  Vysoký sokl je po obou stranách ozdoben volutami a uprostřed v oblouku vysokým reliéfem Josefa s Ježíškem.
Zlacený nápis na přední straně: O všichni, kteříž tudyto/ jdete! pohleďte a vizte,/ jestli kde bolest podobná/ bolesti mé. Na zadní straně: Věnoval/ Josef Kropáček/ roku 1881

Zobrazit kalendář akcí