Kulturní památka dům č.p. 9, Nyklovice

Venkovský dům č. p. 9, který je štítovou stranou orientovaný k návsi, tvoří obytná část, ke které kolmo přiléhá bývalá stodola, společně tak tvoří typ tzv. hákového nebo úhlového dvora.

Dům byl původně částečně roubený, v 80. letech 20. století byly jeho dřevěné stěny přezděny. Kamenná podezdívka je omítnuta bledě modrým nátěrem, obvodové stěny objektu jsou bíle líčeny vápnem.
Přízemní dům venkovského charakteru pochází z 19. století a je dokladem lidového stavitelství zdejšího kraje. Lichoběžníkový štít obytné části stavení je pobit dřevěnými fošnami a latěmi zdobně skládanými do čtyř polí, kdy horní dvě pole jsou kladena rovnoběžně s rovinou střešní plochy a dolní dvě pak směřují kolmo "klasovitě" proti rovině střechy, a vytváří tak podobu kosočtverce. Nejedná se o původní řešení lomenice, která byla jednoduše skládaná ze svisle kladených prken, tento typ se dnes objevuje na přiléhající stodole. Oba štíty jsou zakončeny podlomenicí a ve vrcholu přecházejí ve valbičku (zabraňovaly zatékání průčelí). V sedlové střeše pokryté eternitovými šablonami českého typu vyrůstá mohutné komínové těleso ukončené profilovanou hlavicí.

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí