Radkov

Obec Radkov se rozprostírá asi 17 km od Bystřice nad Pernštejnem, 25 km od okresního města Žďár nad Sázavou a 20 km od Velkého Meziříčí. K Radkovu patří část Radkovičky, dříve obecně zvaná „Pastviska“ či německy Margarethdorf.
Už v r. 1368 se připomíná vodní tvrz vladyků v Radkově. Brzy však připadl Radkov pánům z Křižanova, a když v r. 1377 dostal Jan z Křižanova lénem hrad Zubštejn, připsal za to markrabímu 20 hřiven na svém zboží včetně Radkova. V r. 1409 je v Radkově připomínán pustý dvůr a v r. 1446 i rybník.
V r. 1528 koupili ves i tvrz Pernštejnové a v r. 1531 byl Radkov připojen k nově zakoupenému panství Moravec. Tvrz v Radkově byla už v r. 1560 pustá, název po ní přebral sousední rybník a pak i louka „Tvrz“. Zbytek valů se zachoval na SZ břehu rybníku Tvrza či Podtvrzník. V obci býval panský dvůr, jehož pozůstatek se dochoval do dnešních dnů. Dalšími rybníky v okolí jsou Pilský, Kuchyň, Jubilejní či Nohavice. Většinou je nechal vybudovat v r. 1459 Jan z Pernštejna. Na návsi je velký rybník s názvem Radkovský.
Hasičský sbor byl založen v r. 1894.
Obec má pečeť se znakem sv. Floriána, stejnému světci byla zasvěcena zvonička, doložená v roce 1725.
Moderní kaple sv. Anny v Radkově byla dokončena v r. 1992 podle projektu Mojmíra Kyselky ml. Její základní kámen posvětil papež Jan Pavel II. 22. 4. 1990 na Velehradě při historicky první papežské návštěvě u nás. Kapli dominuje věž, barevné vitráže i moderní oltář. Křížovou cestu na skle i art protis „Vinná réva“ vytvořila Zuzana Kyselková. Interiér je prosvětlen 14 hranatými okénky. Vedle kaple stojí mramorový kříž z r. 1950. Krásný železný kříž se tyčí před kulturním domem, jeho nápis oznamuje: „Bůh řídí osudy naše LP - 1990.“ Železný kříž na rozcestí v Radkovičkách nese letopočet 1869.
Nejstarším spolkem v Radkově je Sbor dobrovolných hasičů, založený roku 1894.
Novodobý znak a vlajka obce pochází z roku 2009, oficiální převzetí dekretu se uskutečnilo v lednu 2010.  Znak a vlajka obsahuje ve stříbrno-modře šikmo děleném poli nahoře černého havrana se zlatým prstenem v zobáku, dole šikmo zlaté vědro s vytékající stříbrnou vodou.
Krásné prostředí vybízí k cyklistickým výletům, pěší turistice,  rybaření a houbaření.

Zobrazit kalendář akcí