Region Bystřicko

Jednou z nejkrásnějších hradních zřícenin v naší vlasti je majestátný Zubštejn, tedy Zubří kámen. Patřil pánům z Medlova a jejich potomkům z Pernštejna. Střežil zde hlavní osu kolonizace, řeku Svratku. Návštěvu rozlehlé zříceniny lze spojit s vycházkou k nedalekým hradům Pyšolci a Aueršperku. Milovníci středověku si nenechají ujít ani zříceniny hradů Lísek u Bukova, Mitrov či Dalečín. Menší pozůstatky ještě připomínají někdejší opevnění Hradisko u Štěpánova a Hradisko u Rožné. Těsně za hranicemi mikroregionu září už osmé století perla našich hradů a dominantní sídlo rodu erbu zubří hlavy, Pernštejn. Hrad jako z pohádky, který nikdy nedobyli válečníci, zato se zde vyřádili mnozí filmaři. Pro milovníky historie má připraveno několik prohlídkových tras a řadu překvapení. Pernštejnský tis se stal Stromem roku 2005.

Zámky v Dalečíně, Mitrově a Dolní Rožínce dnes slouží k obecním účelům. Zvláště v severní části Bystřicka se v mnoha obcích zachovaly prvky lidové architektury: kapličky, zvoničky a dřevěné usedlosti. Asi nejvíce se jich dochovalo v Ubušínku. Ve Švařci můžete obdivovat nejen šindelem krytou lávku z roku 1873, ale i kapli Nejsvětější Trojice, kterou si vystavěli zbožní horníci jako typickou ukázku lidové architektury. Naopak do učebnic moderní architektury se dostávají funkcionalistická Jaroškova vila v Dalečíně (1936-1939, projekt Lud. Hilgerta) a ojediněle kubistický kostel sv. Petra a Pavla ve Štěpánově nad Svratkou (1923-1924, architekt Kopřiva). Do éry budování socializmu spadá mohutná hráz Vírské přehrady, která je dodnes třetí nejvyšší v republice (76,5 m). Moderními stavbami jsou rozhledny v Karasíně (30 m, 707 m n.m.) a v Rovečném (38 m, 803 m n.m.), k nimž míří četní zvídaví milovníci Vysočiny.

Vyznavači sakrální architektury ocení především památný kamenný kostelík sv. Michala ve Vítochově tradicí spojovaný se sv. Metodějem (původně raněgotické jednolodí z 1. pol. 13. st., nejcennějšími památkami jsou tu kamenná křtitelnice z pol. 13. st. a kamenný oltář. Fresky zřejmě z l. 1330 – 1340 představují výjevy z Kristova umučení i jeho Zmrtvýchvstání, Nanebevstoupení, a Poslední soud). Podobnými freskami ze sklonku 14. st. se pyšní kostel sv. Jakuba v Dalečíně. Pozoruhodný vývoj sakrální architektury dokládají původně raněgotické kostely sv. Jakuba v Bukově a sv. Havla v Rožné, pozdně gotická kaple sv. Anny v Pivonicích s rokokovou výmalbou, pozdně gotický kostel sv. Trojice s renezančními prvky v Bystřici, převážně renezanční chrám sv. Šimona a Judy ve Strážku i barokní sv. Bartoloměje v Rozsochách. Zvláštní zmínku si zaslouží nádherná Santiniho stavba kostela sv. Václava ve Zvoli (1713-1717).

V okolí Štěpánova najdeme četné železné, měděné i stříbrné doly, jejichž temné jícny nejen připomínají slávu zdejšího hornictví a železářství, ale stále lákají sběratele minerálů a zájemce o dobrodružství. Smírčí a nejrůznější památeční kříže a kameny lze najít například ve Strážku, Bukově, Štěpánově, u Stříteže a především v Českém lese mezi Vojtěchovem, Lískem a Koníkovem (Vlčí kámen, Krejčího kámen, U Pytláka, U Tří srnců). Právě Český les je ideálním cílem pro pěší turisty i cyklisty. Dalšími tipy na výlet je výšlap na rozhlednu do Karasína a současně ke starobylému kostelíku ve Vítochově, po Svratecké vodohospodářské naučné stezce z Dalečína do Víru a Švařce a pro odvážné a vytrvalé turisty údolím Bobrůvky-Loučky do Trenkovy rokle a případně dále na Víckov a Havlov. U Víru jsou turistickými cíly skály Hraběcí stolek, Horymírka, Klubačnice, u Štěpánova zase Vysoká skála. Bezpočet krásných vycházek a vyjížděk můžete podniknout po březích zdejších řek Svratky, Bystřičky, Nedvědičky, Bobrůvky. Na mnoha místech k nám zasahuje přírodní park Svratecká hornatina, jsou tu přírodní rezervace Ochoza a Vírská skalka, Národní přírodní památka Švařec a řada přírodních památek i památných stromů. 

Nevšední program z Divokého západu lze prožít ve westernovém městečku Šiklův mlýn nedaleko Zvole.

Na území dnešního Mikroregionu sbírali inspiraci i mnozí přední umělci. Např. spisovatelé Gustav Pfleger Moravský, Alois a Vilém Mrštíkové, Josef Věromír Pleva, Zdeněk Pluhař, Zdeněk Vyhlídal, Jaromír Tomeček, Oldřich Mikulášek, Jiří Jobánek, Vítězslav Gardavský, Ludvík Kundera i František Halas, malíři Václav Jícha, Josef Jambor, Oldřich Blažíček, Čeněk Dobiáš, Stanislav Bělík, Anna Poustová, Jaromíra Knoblochová, Jan Odvárka, rodina Rossí, Jiří Štourač a mnozí další. Kromě nich zde přišli na svět a působili ještě mnozí zajímaví koumáci a tvůrci.

Bystřicko je hornatou krajinou protkanou nespočetným množstvím potoků, říček a řek, střežených tajemnými zříceninami, rozhlednami, kostely. Je součástí Hornosvratecké vrchoviny, a podstatná část leží v krajinářsky unikátním přírodním parku Svratecká hornatina. Západní část sousedí s Chráněnou krajinnou oblastí Žďárské vrchy a je s ní propojená hustou sítí značených turistických tras.

Soutěž EDEN - European Destination of Excellence (Evropská destinace nejvyšší kvality) vypisuje každoročně Evropská komise a je do ní zapojeno více jak dvacet evropských zemí. Agentura CzechTourism je odborným garantem tohoto projektu v České republice. Do národního kola se přihlásilo 12 destinací. Odborná komise po prozkoumání písemních podklady a osobní inspekci v regionu vybrala za excelentní destinaci právě Bystřicko.
"Toto významné ocenění vnímáme jako ohodnocení dlouholeté a intenzivní partnerské spolupráce mezi obcemi, podnikateli v cestovním ruchu, neziskových organizací, společenství a v neposlední řadě týmu úředníků a pracovníků turistického informačního centra." hodnotí prestižní ocenění starosta města Ing. Karel Pačiska

"Úspěch našeho mikroregionu v soutěži o evropskou destinaci nejvyšší kvality je pro nás především dokladem skutečnosti, jak vysoký potenciál pro rozvoj regionu představuje voda. Získání titulu EDEN je pro nás významným oceněním dlouhodobé práce týmu lidí vytvořeného na základě partnerství a letité spolupráce. Je to odměna, závazek a současně výzva do budoucnosti. Doufáme, že i prostřednictvím tohoto ocenění se nám podaří zviditelnit místo, které svým přirozeným kouzlem založeným na tradicích a soužití místních obyvatel s přírodou, okouzlilo odbornou porotu." říká Oľga Königová z úseku vnějších vztahů města Bystřice nad Pernštejnem.

Bystřicko splnilo podle odborné poroty nejlépe podmínky soutěže EDEN. „Jde o malou, neobjevenou lokalitu, jejíž návštěvnost je pod celorepublikovým průměrem. Destinace respektuje trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Představitelé Bystřicka se snaží zachovat současnou podobu přírody v co nejlepším stavu, zajímají se o ekologii, zapojují místní obyvatele do rozvoje oblasti. Navíc tu dobře funguje partnerství mezi zástupci města, podnikateli i vodohospodáři a ochránci přírody,“ říká hlavní manažerka projektu EDEN v České republice Hana Fojtáchová.

Bystřicko - European Destinations of ExcellaNce

Informace o mezinárodní soutěži EDEN

 

Zobrazit kalendář akcí