Rožná

Obec leží asi 6 km jižně od Bystřice nad Pernštejnem v údolí na soutoku potoků Nedvědičky a Rožínky. K Rožné náleží sousední vesnice Zlatkov a Josefov. Rožná leží v nadmořské výšce 461m, v kotlince severozápadně poněkud otevřené, obklopena téměř ze všech stran lesy.
V severovýchodní části Rožné se vypíná kopec Hradisko (530 m), kde stávala už ve 13. století tvrz. Byla zde nalezena keramika ze 2. poloviny 13. století, dále zbraně, klíče i kosti. Zachoval se val s příkopem. Hradisko je nalezištěm vzácných nerostů, hlavně lepidolitu a jeho variant a barevných turmalinů (elbaitů) - rubelitu, verdelitu, indigolitu, achroitu a nově popsaného a celosvětově vzácného rossmanitu. V roce 1785 byl právě zde objeven a roku 1792 popsán lepidolit jako nový minerál. Jde vlastně o slídu bohatou lithiem, které způsobuje její zbarvení. Lepidolit se zde těžil pro výrobu ozdobných předmětů od roku 1792, naposledy v letech 1917 – 1919 (25 m hluboká šachta) a 1940 -1944.  Používal se i na výrobu lithných sloučenin, pro pyrotechnické účely a pro kamenářství. Jde o typovou lokalitu a jeho ukázky najdeme ve všech významných světových muzeích a sbírkách. Po dolování se tu zachovaly tři zakonzervované chodby.
Hned vedlejší návrší Borovina je pokračováním unikátního pegmatitu z Hradiska a je vyhlášená výskytem herderitu a indigolitu. Řada zdejších minerálů je i nadále předmětem studia řady odborníků a do budoucna lze předpokládat nové objevy.
Na katastrech Rožná, Zlatkov a Josefov se našly opály, topasy, beryl, triplit, zirkon, hematit, pyrit. Bylo zde zatím určeno 175 nerostných druhů a variet. Samotné Hradisko jich má 79, jde o významnou mineralogickou lokalitu na Moravě, podobně je na tom sběrateli navštěvovaná Borovina. Z celkových 175 nerostů je 17 uranových, ale našly se i stopy zlata a třeba pěkné záhnědy. Na obecních katastrech se těžila železná ruda, lepidolit, pegmatit, živec, azbest, uran a další suroviny.
Název obce může souviset s rozžíháním strážních ohňů na staré cestě z Brna do Čech. Rožná má proto ve znaku tři zlaté plameny (reprezentují Rožnou a místní části Zlatkov i Josefov) v nachovém poli (barva zdejšího lepidolitu).
Rožná leží v údolí na soutoku potoků Nedvědičky a Rožínky. První písemné zmínky o Rožné jsou z r. 1349, kdy Blud z Kralic vrátil Zubštejn, Rožnou a další vesnice Jimramu z Kamene. Přes markraběte Jana se Rožná dostala k pánům z Kunštátu, ještě v 2. pol. 15. stol. k pánům z Pernštejna a i od roku 1596 měla stejné majitele s hradem Pernštejnem.
Dominantu obce tvoří kostel sv. Havla, jehož vznik je datován do druhé poloviny 13. století, jak dokládají dochovaná mramorová okénka. Cennou památkou je mramorová křtitelnice s letopočtem 1684. Reliéfy sv. Zdislavy a sv. Anežky zhotovil sochař Jiří Bořivoj Trnka. Zajímavou budovou je fara z roku 1765. Nad vchodem má stejný erb Stockhammerů jako fara ve Štěpánově.
Z Rožné pochází stíhací pilot plk. Jindřich Beran (1906 – 1940), účastník bitvy o Francii, i jeho kolega, navigátor Adolf Zelený (1914 – 2010). V osadě Dvořiště i v Rožné vyrůstal pozdější akademický malíř Oldřich Blažíček (1887 – 1963). Od roku 1920 se do Rožné každoročně vracel a maloval v blízkém okolí (Rožná, Dvořiště, Zlatkov, Pernštejn). Tiskem vyšly jeho vzpomínky Rožná (1959) a Mladí na Vysočině (1961). Za normalizace (1976-1990) působil v Rožné literárně činný kněz P. Mgr. Dominik Josef Doubrava O.Praem. (1945). Pobyt v Rožné ho inspirovalo ke knize Roženská mozaika (1992). Ve Dvořištích pravidelně pobývá botanik a mykolog Jaroslav Čáp (1951).
Součástí obce je Dvořiště, bývalý svobodný (doložen r. 1500) a později panský dvůr (přip. 1754, 1787 prodán osadníkům). Býval zde erb se zubří hlavou, dnes je téměř zničený. Prastarý je i nedaleký mlýn s gotickým ostěním okna s letopočtem 1551. Josefov vznikl z pozemků panského dvora, jenž byl před rokem 1757 zrušen a rozprodán. Památkou je kaplička P. Marie Lurdské. Zlatkov podle tradice vděčí za svůj název údajným zlatým dolům v okolí. Narodil se zde akademický malíř Alois Lukášek (1911 – 1984).
V obci a jejím okolí se nachází několik rybníků, které slouží k sportovnímu rybolovu, některé i k rekreaci a koupání. K sportovnímu vyžití slouží tenisové kurty, volejbalové a fotbalové hřiště, v zimním období tělocvična místní TJ Sokol Rožná. Občerstvíte se v penzionu Slovácká chalupa.

 

Zobrazit kalendář akcí