Usedlost č.p. 25 ve Víře

Statek byl původně nazýván Gregorův, dnes Waníčkův.

Roubení domu je ukryto „v kožichu“, tedy zakryto omítkovou vrstvou, která je bíle olíčena vápnem. Dům v kožichu je dokladem obcházení protipožárních nařízení, přikazujících stavět zděné domy.
Stavení bylo v průběhu 19. století přestavěno, jeho nejstarší část tvoří dřevěný štít ze svisle kladených prken s laťováním a se čtyřmi kvadrilobovými větracími otvory. Na lomenici se nachází štítek s datací L.P. 1754. Ve vrcholu štítu je valbička, která má snížit riziko zatékání dešťové vody a štít ve spodní části zakončuje podlomenice, která před zatékáním vody chrání okenní průčelí. Na obytnou stavbu navazují v podélné ose chlévy. Vedle hlavního objektu stojí roubená stodola obdélného půdorysu stojící na kamenné podezdívce.

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí