Usedlost č.p. 2 v Chlébském

Venkovská usedlost č. p. 2 je tvořena obytnými a hospodářskými budovami, které mezi sebou uzavírají dvůr.

Stavba pochází z 19. století a jedná se o architektonicky hodnotný doklad lidového stavitelství tohoto kraje. Ve srostlici budov je zastoupena obytná část domu, stodola, chlévy, konírny, vepřinec a výměnek.
Obytná část stavení je orientována štítovou stranou do návsi, je vystavěna na vysoké kamenné podezdívce, která vyrovnává nerovnost okolního terénu. Její výška poskytla možnost k provedení místností i pod úrovní terénu, kde se nacházejí z kamene a cihel vystavěné chlévy zaklenuté soustavou pruských kleneb na pilířích, které jsou dostupné vchodem ze dvora. Toto řešení je velmi ojedinělé. Dům je přístupný z podélné strany rovnoběžné s probíhající komunikací. Jedná se o typickou komorovo-chlévní dispozici domu, kdy středem probíhá chodba, ze které jsou vlevo přístupné dvě světnice, napravo pak komora a chlév pro ustájení dobytka, zřejmě zde byly konírny. Stěny světnice jsou roubené, z vnější čelní strany jsou trámy ponechané obnažené, z boku líčené bílým vápnem. Prostory komory a chléva jsou vystavěné z kamene a jsou zaklenuty valenou klenbou. Na východní straně dvora se nachází zděný vepřinec, proti němu je umístěna monumentální stodola, jejíž stěny jsou členěné vpadlými segmentově zaklenutými poli, na štítové straně se pak nacházejí z cihel vyskládané půlkruhové větrací otvory. Poslední stranu dvora probíhající paralelně oproti obytné části uzavírá výměnek. Jednotlivé objekty jsou mezi sebou propojeny třemi dřevěnými bránami, které zároveň plní funkci vstupu do dvora.

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí