Usedlost č.p. 4 v Kozlově

Mezi nejzajímavější stavení v obci bezesporu patří zděná venkovská usedlost č. p. 4.

Stáří usedlosti je datováno do poloviny 19. století. Při prvním pohledu na objekt zaujme zejména ztvárnění hlavního průčelí, které je bohatě zdobené štukovou dekorací s kanelovanými pilastry a ornamentálním vlysem. Ztvárnění průčelí je ukázkou zdatné uměleckořemeslné práce zedníků.
Čtyřkřídlá dispozice statku uzavírá rozlehlý dvůr. Vjezd je zaklenut segmentovým záklenkem, který je lemovaný ornamentální archivoltou s klenákem ve vrcholu. Vjezd do dvora je uzavřen dvoukřídlými masivními vraty s motivem slunce a svislým šrafováním, obdobně jsou řešeny také vstupní dveře do obytné části objektu. Okenní otvory jsou zdobeny profilovanými nadokenními i podokenními římsami. Pod podstřešní římsou jsou ve štuku naznačena falešná zhlaví trámů, na jejich přední ploše jsou různé plastické květinové motivy. Usedlost tvoří obytná část s několika světnicemi a hospodářská část, ve které jsou umístěny chlévy pro dobytek, přípravna krmiva, vozová kůlna a sklad.

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí