Vesnická památková zóna Ubušínek

Malá ves na Jimramovsku byla založena za pozdní horské kolonizace jako lánová vesnice.

Především v Ubušínku se zachovala spousta staveb lidové architektury. Najdeme tu stavby dřevěné, kamenné a také z nepálených cihel. V zájmu zachování těchto památek byla obec v roce 1995 prohlášena za vesnickou památkovou zónu.  Mezi nejzajímavější stavby patří zemědělské usedlosti Juříkův statek č. 3 (jedno křídlo roubené, sedlová střecha, ornamentální malba na záklopu), Kryštofův statek č. 4 (stavba v novějším stylu se sníženým patrem a uzavřeným nádvořím), bývalá rychta č. 5 (převážně roubená), kde se po vyhlášení tolerančního patentu scházeli evangelíci k bohoslužbám, Gregorův statek č. 8 (převážně roubený s opodál stojící stodolou, roubenými kůlnami, chlévy, chlívky a ovčínem, elipticky valenou klenbou zaklenutá síň s pětibokými lunetami, kuchyně s pekárnou ad.) a Hrstkova usedlost č. 26 (omítnutá roubená stavba se sedlovou střechou, pec s kachlovými kamny) a dále obytná stavení Petrovo č. 11 (převážně roubené) a Březinovo 24 (roubená stavba v kožichu, zbytky ornamentální malby na záklopu valbičky).

Zobrazit kalendář akcí