Usedlost č.p. 7 ve Víře

Výstavba usedlosti spadá do období pozdější kolonizace vesnice a její stáří je odhadováno na více než 150 let.

Ztvárnění fasády je ukázkou zdatné uměleckořemeslné práce. Přízemní nepodsklepená stavba je okapově orientována (delší stranou k uliční čáře). K obytné části přiléhají dvě křídla hospodářských budov, svírající ve svém středu dvůr, který je uzavřený zděnou bránou. Okenní i dveřní výplně můžeme datovat do 1. poloviny 19. století. Nasvědčuje tomu nejen zpracování a ozdobné ztvárnění, ale v dataci mohou napomoci také prvky kování. Na špaletových oknech se nacházejí venkovní závěsy s plochou vzpěrkou a očkem propojené s rohovníky. Vstupní dveře jsou ukázkou truhlářské zručnosti. Fasáda je zdobena plastickou štukovou bosáží, pod okny jsou ve štuku vytaženy rámy se zrcadly.

zdroj: www.dedictvivysociny.cz

Zobrazit kalendář akcí