Velké Janovice

Velké Janovice se nachází 8 km severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou. Leží v nadmořské výšce 580 m n. m. Nejvyšším bodem v okolí je Panský kopec, který měří 672 m n. m. Rozkládají se po obou březích Janovického potoka.
První zpráva o obci pochází z roku 1364, kdy prodal zboží v Janovicích Petr z Javorka svému bratru Jindřichovi. V Janovicích byl tehdy panský dvůr, mlýn a čtyři domy. Obec pak patřila převážně ke zboží bystřickému. V r. 1387 získali vísku manželé Mikeškovi. Koncem 15. stol. byli vlastníky páni z Pernštejna až do prodeje v roce 1588. I Janovice poté zůstaly u panství bystřického. V 18. století získal panství rod Mitrovských z Dolní Rožínky, který ves prodal r. 1889 Josefu Lidmilovi ze Sádku, ovšem i on ji postupně rozprodal, až v roce 1910 koupili budovy dvora čtyři místní občané - pánové Bárta, Vrtěna, Macháček a Kinc. 
V roce 1392 se objevuje označení „in maiori“, aby došlo k odlišení od některých Janovic a Janoviček v okolí. Pak už u Janovic zůstal přívlastek „Velké“ někdy i „Hrubé“, v 16. st. dokonce „Janovice Kopřivné“ a někdy též „Janovice za Písečným“.

Památky a zajímavosti obce

Ve Velkých Janovicích býval panský dvůr a mlýn, jenž domlel v r. 1939. 
V roce 1895 zde byla vystavěna škola, v obci se však vyučovalo už od roku 1848.
Na návsi stojí kaplička P. Marie Lurdské s věžičkou od roku 1892, velký kříž v těsné blízkosti se dochoval z r. 1863. Mramorový kříž při polní cestě do Dalečína zbudovala rodina Zítkova v r. 1936. 
Tradici víry oživuje každoroční srpnová pouťová mše v kapli. Poustevně, dřevené unikátní stavbě s křížem, první po 200 letech v Česku, požehnal v roce 2005 brněnský biskup Vojtěch Cikrle. S poutí 15. srpna bývá spojena taneční zábava.
V obci je zemědělské družstvo, prodejna smíšeného zboží a fotbalové hřiště. 
Dobrovolný hasičský sbor vzniknul v roce 1936, obecní hasičská zbrojnice omládla rekonstrukcí v létě 2006. Vlastním gravitačním vodojemem disponuje ves od roku 1958. 
Flóru okolí Velkých Janovic tvoří tradiční druhy Vysočiny, především tedy smrkové lesy, luční trávy a květiny. I zde však nalezneme unikáty, příroda tak překvapí nejenom barevnou malebností, ale i rozmanitostí druhů. Ve významném krajinném prvku „Údolí Janovického potoka“ rostou pod ochranou zákona masožravé rosnatky okrouhlolisté. Svojí majestátností udivují zejména staleté lípy. 
Výhodná poloha nabízí východisko pro výlety do okolí, v němž se nacházejí jak rybníky (Domanínský, Skalský), tak i lyžařské svahy (Dalečín, Karasín), běžecké stopy a motokrosový areál (Písečné). Vyžití naleznou v okolí Velkých Janovic především pěší i cyklističtí výletníci, turistické trasy vedoucí obcí směřují k řadě zajímavostí, stačí najít fantazii při volbě trasy a odvahu zdolat náročný terén. 

Zobrazit kalendář akcí