Ždánice

Obec Ždánice se nachází 3 km severně od Bystřice nad Pernštejnem na okraji přírodního parku Svratecká hornatina v nadmořské výšce 618 metrů. V blízkosti se nachází Vírská přehrada a rozhledna v Karasíně.
Za nejstarší zprávy o vesnici byly považovány listiny z let 1220, 1287 a 1297, ve všech případech však jde o falza. Až v r. 1335 je ve Ždánicích doložena držba doubravnického kláštera, v r. 1409 už patřila ves Pernštejnům. Roku 1418 dal Vilém z Pernštejna panně Anně, dceři Šemíka z Čechtína, věnem na Ždánicích na lidech poplatných Janovi, Petrovi a Václavovi kopu grošů ročního platu. Roku 1588 uvádějí se Ždánice u zboží Bystřického, od něhož byly r. 1666 s jinými dědinami odděleny, avšak již v roce 1698 byly zase k němu přiděleny trvale. Z drobné šlechty se uvádí v r. 1416 Přibyslav ze Ždánic, jenž si koupil dvůr v Domanínku.

Historie obce

Roku 1643 bylo ve Ždánicích osedlých domů 11, 1790 bylo domů 24 a obyvatelů 173 a roku 1990 47 domů a 284 obyvatele. V roce 1920 za prvního sčítání lidu v Československu žilo v obci 198 obyvatel v 46 domech.
V roce 1896 byl v obci založen sbor dobrovolných hasičů, který existuje dodnes a má asi 30 členů. V l. 1903 - 1905 byla vybudována odbočka ze silnice Bystřice - Písečné. V roce 1930 proběhla elektrifikace obce. V roce 1957 bylo založeno JZD, které bylo postupně slučováno do větších a od roku 1979 ve Ždánicích sídlilo velké JZD z 9 obcí. V roce 1972 byl vybudován vodovod, v roce 2004 byla dokončena plynofikace obce. 
Nedaleko někdejší školy stojí pěkný železný kříž (1933). Mramorový křížek v parčíku na návsi nechala zbudovat zdejší Omladina v r. 1918, obnoven byl v r. 1949. V polích k Bystřici stojí železný kříž z r. 1881. Památkou lidové architektury z 18. st. je čp. 18.
Ze Ždánic pochází rod Kosů, jenž je zde doložen až do r. 1538. Jeho členové pak žili nejvíce ve Dvořištích, Pivonicích a Olešinkách. Z rodu pochází i Jan Kos (1908 – 1985), autor četných rukopisných vlastivědných studií. 
Ze Ždánic pocházel též otec sochaře Vincence Makovského.
Ve Ždánicích jako první učil od ledna 1881 do r. 1884 Josef Herzog (1859 – 1943), pozdější okresní školní. inspektor, autor historických článků z Vysočiny. V r. 1938 vydal v Brně své „Paměti“.
Rodákem byl legionář Josef Kolář (1890-1979), jenž sepsal pozoruhodné rukopisy „Zápisky z mé vojenské služby jako domobrance, či jak se tomu říkalo-landšturmáka“ a druhý díl nazvaný prostě „Zápisky“.
Báseň Veský zvoník od G. P. Moravského (sbírka Cypřiše) se odehrává ve ždánické hospodě a vypráví o smrti místního zvoníka za bouře.
U Ždánic se v průtrži mračen převrátil 19. května 1987 autobus a dvě mladé dívky utonuly. 
V blízkosti obce se nachází krásné lesy s možností zajímavých procházek a houbaření. Obcí prochází cyklostezka a v zimě vedou v blízkosti obce běžecké trasy.

Zobrazit kalendář akcí