Bohuňov

Charakterem zemědělská obec leží 6 km severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem v malebném prostředí krajiny vysočiny v nadmořské výšce kolem 620 m n.m.

Trvale zde žije 243 obyvatel s průměrným věkem kolem 37 let. Katastrální plocha Bohuňova i Janoviček celkem činí 444 ha.
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1384 a původ názvu lze vyložit podle osobního jména Bohun (Bohuslav). O století později, z roku 1483, je datována zmínka o bohuňovské rychtě, dnešní stavení č.p.3. V roce 1610 byl bohuňovský rychtář osvobozen od povinností živit vola a vysílat zbrojnoše do války. Nejstarším spolkem v obci je sbor dobrovolných hasičů, dodnes udržující původní ruční hasičskou stříkačku. V roce 2003 vzniklo Myslivecké sdružení. Obecní škola z roku 1908 sloužila svému účelu plných 70 let. Ve školním roce 1925-26 se stala i krátkým působištěm později známého spisovatele Josefa Věromíra Plevy.

Památky a zajímavosti obce

Od roku 1961 je součástí obce vesnice Janovičky s první zmínkou z roku 1390. Po integraci obce k Lísku byla bohuňovská samospráva obnovena v roce 1990. Od té doby je postupně zlepšována občanská vybavenost a infrastruktura (telefonizace, plynofikace, zbudování nového vodovodního řádu s připojením na vírský přivaděč pitné vody). Kulturní dům je vícefunkční stavbou sloužící obecnímu úřadu, místnímu hostinci i hasičskému sboru. V obci se nachází prodejna smíšeného zboží a ke sportovním aktivitám slouží fotbalové a tenisové hřiště.
Obecní kaple sv.Cyrila a Metoděje byla postavena v roce 1840 původně jako zvonice a v letech 2005-2006 prošla velkou rekonstrukcí včetně osazení nového zvonu. Oltářního obraz věrozvěstů (dar hraběte Vladimíra Mitrovského z roku 1876) zrestauroval ak.malíř Tomáš Rossí. V obci se zachovalo roubené stavení s lomenicí (čp.14). Zděný statek čp.17 nese ve štítě nápis „Postaveno s pomocí boží 1857“. Ze stejného roku pochází kamenný kříž stojící naproti kapli. Při polní cestě z Bohuňova k lesu Pičulín stojí boží muka z roku 1739. K 10.výročí vzniku Československa (1928) hasičský sbor vystavěl pomník bohuňovským občanům padlým za 1.světové války.
V roce 2000 byly obci uděleny znak a prapor. V roce 2003 obnovena tradice kronikářské práce a v krajském kole soutěže vesnice roku 2006 získala obec ocenění za nejlepší kroniku.
Zemědělská výroba v obci je zastoupena Společností Bohuňov,a.s., nástupkyní někdějšího velkého JZD, hospodařícího v obvodu pěti vesnic, se sídlem v Bohuňově. Po roce 1990 také postupně obnovili zemědělskou výrobu dva soukromí zemědělci - Václav Juda v Bohuňově a Jiří Šejnoha v Janovičkách. Při severním okraji obce je soustředěna nezemědělská výroba. Své provozovny zde mají nábytkářská firma Creo, navazující na více než stoletou truhlářskou a nábytkářskou výrobu v rodině Pokorných (od konce 40.let (do především 70.let) ve stolařské dílně vyráběl pan Alois Pokorný umělecké intarzie a intarzovaný nábytek), a společnost Armos, s.r.o., provozující kromě specifické výroby též autodopravu. Z dalších subjektů lze zmínit např. firmu Valumos nebo stavební firmu Petra Lupoměcha.
Významnou aktivitou, podporující též obraz a obnovu venkova, je chov koní a provozování jezdeckého klubu v Janovičkách.

V případě potřeby dalších (podrobnějších) informací lze využít internetové stránky obce www.bohunov.cz