Bohuňov

Charakterem zemědělská obec leží 6 km severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem v malebném prostředí krajiny vysočiny v nadmořské výšce kolem 620 m n.m.

Trvale zde žije 243 obyvatel s průměrným věkem kolem 37 let. Katastrální plocha Bohuňova i Janoviček celkem činí 444 ha.
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1384 a původ názvu lze vyložit podle osobního jména Bohun (Bohuslav). O století později, z roku 1483, je datována zmínka o bohuňovské rychtě, dnešní stavení č.p.3. V roce 1610 byl bohuňovský rychtář osvobozen od povinností živit vola a vysílat zbrojnoše do války. Nejstarším spolkem v obci je sbor dobrovolných hasičů, dodnes udržující původní ruční hasičskou stříkačku. V roce 2003 vzniklo Myslivecké sdružení. Obecní škola z roku 1908 sloužila svému účelu plných 70 let. Ve školním roce 1925-26 se stala i krátkým působištěm později známého spisovatele Josefa Věromíra Plevy.

Památky a zajímavosti obce

Od roku 1961 je součástí obce vesnice Janovičky s první zmínkou z roku 1390. Po integraci obce k Lísku byla bohuňovská samospráva obnovena v roce 1990. Od té doby je postupně zlepšována občanská vybavenost a infrastruktura (telefonizace, plynofikace, zbudování nového vodovodního řádu s připojením na vírský přivaděč pitné vody). Kulturní dům je vícefunkční stavbou sloužící obecnímu úřadu, místnímu hostinci i hasičskému sboru. V obci se nachází prodejna smíšeného zboží a ke sportovním aktivitám slouží fotbalové a tenisové hřiště.
Obecní kaple sv.Cyrila a Metoděje byla postavena v roce 1840 původně jako zvonice a v letech 2005-2006 prošla velkou rekonstrukcí včetně osazení nového zvonu. Oltářního obraz věrozvěstů (dar hraběte Vladimíra Mitrovského z roku 1876) zrestauroval ak.malíř Tomáš Rossí. V obci se zachovalo roubené stavení s lomenicí (čp.14). Zděný statek čp.17 nese ve štítě nápis „Postaveno s pomocí boží 1857“. Ze stejného roku pochází kamenný kříž stojící naproti kapli. Při polní cestě z Bohuňova k lesu Pičulín stojí boží muka z roku 1739. K 10.výročí vzniku Československa (1928) hasičský sbor vystavěl pomník bohuňovským občanům padlým za 1.světové války.
V roce 2000 byly obci uděleny znak a prapor. V roce 2003 obnovena tradice kronikářské práce a v krajském kole soutěže vesnice roku 2006 získala obec ocenění za nejlepší kroniku díky kronikáři PhDr. Martinu Šikulovi.
Při severním okraji obce je soustředěna nezemědělská výroba. Své provozovny zde mají nábytkářská firma Creo, navazující na více než stoletou truhlářskou a nábytkářskou výrobu v rodině Pokorných (od konce 40.let (do především 70.let) ve stolařské dílně vyráběl pan Alois Pokorný umělecké intarzie a intarzovaný nábytek), a společnost Armos, s.r.o., provozující kromě specifické výroby též autodopravu. Z dalších subjektů lze zmínit např. firmu Valumos nebo stavební firmu Petra Lupoměcha. Z Bohuňova pochází cyklistický závodník Petr Lupoměch a atlet Jiří Lupoměch. V Janovičkách žije malíř Tomáš Rossí s rodinou.
Významnou aktivitou, podporující též obraz a obnovu venkova, je chov koní a provozování jezdeckého klubu v Janovičkách.

V případě potřeby dalších (podrobnějších) informací lze využít internetové stránky obce www.bohunov.cz

Zobrazit kalendář akcí