Horní Rožínka

Vesnička Horní Rožínka patří administrativně pod okres Žďár nad Sázavou a leží v průměrné výšce 528 metrů nad mořem. Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské Vysočiny.
Dřívější název zněl Opatská Roženka, někdy též Roženka.
Vladycká držba je v Horní Rožínce doložena k r. 1353. V r. 1366 zde měl zboží Hertvík ze Zvole. Od roku 1385 náležela ves postupně pánům z Ostrova, z Vojetína a z Ronova. V r. 1392 získal Horní Rožínku Čeněk z Ronova. Od poloviny 15. století náležela pánům ze Zvole. Když se v 17. století fara Zvolská obsazovala duchovními z kláštera žďárského, připadla i Horní Rožinka tomuto klášteru a nazývána byla Rožinkou Opatskou. U kláštera žďárského zůstala pak až do roku 1784. Historicky spadala obec k farní osadě Zvoli.
V r. 1483 se uvádí u vsi velký panský les a také rychtář a mlynář. Obec měla tehdy 8 usedlostí, v roce 1674 bylo osídleno 7 domů, v roce 1834 28 domů se 199 obyvateli. V roce 1900 bylo v obci 32 domů a 173 obyvatel (169 katolíků a 4 evangelíci).
Od r. 1488 se uváděl rybník pod vsí. V r. 1750 se zde milířovalo uhlí. Hasičský sbor byl založen v r. 1893.
Obecní pečeť z r. 1667 má ve znaku ze dvou listů vyrůstající plod a nápis "Sigil in Rozinka 1667".
Historické trati nesly názvy Za humny, v Osouši, na Širokým, ve Skalách, k Sečám, na Višňovci, louky pak na Svarnicích, na Pusty.
 Staré rody byly: Lahoda, Lacina, Novotný, Blaha, Škorpík, Jurák a Brychta.
 Na návsi stojí zvonička (opravena 1998 po odbourání sousedního hasičského skladiště). Velký kámen připomíná oběti 1. světové války. Tabulky na Penzionu OPAJDA připomínají rodný dům prof. Kolouška a dům, kde žil divizní generál Ing. Silvestr Bláha (1887-1946), přednosta vojenské prezidentské kanceláře.
V obci se zachovala lidová architektura. Před domem čp. 34 stojí mramorový kříž z r. 1904 a na konci obce ve směru na Zvoli vysoký dřevěný kříž s letopočty 1980 a 1891 a moderními konturami Krista.
Rodáci:
Jan Koloušek (1859 - 1921), profesor české techniky v Brně, poslanec.
Jana Dostálová (1980), textilní výtvarnice, absolventka VŠVÚ Bratislava. Ilustrovala sbírky Nocivír Michala Jurmana (2007) a Skloňování Hynek Jurmana (20008).

Zobrazit kalendář akcí