Moravecké Pavlovice

Moravecké Pavlovice jsou obcí v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 29 obyvatel. Od roku 2007 byla k obci připojena vesnice Habří, dříve součást městyse Strážek.

V r. 1353 se v Pavlovicích připomíná vladycká držba, ale v r. 1376 už zde drželi zboží Pernštejnové. Až do r. 1589 patřily Pavlovice ponejvíce k pernštejnskému panství, poté byly spojeny s Mitrovem. Panský dvůr v Pavlovicích byl v r. 1750 pronajat a v r. 1830 rozprodán Dvořákovi a Zábršovi.

Moravecké Pavlovice mívaly mlýn s pilou.

Za pečeť se užívala společná pečeť mitrovských obcí. Na nově udělené pečeti jsou tři jablka. Nedaleko vsi stávala ve středověku (1368) ves Žebratice (v místech zrušené uranové šachty u Olší).

Na návsi stojí kaplička Panny Marie Růžencové se špičatou zvonicí a vedle mramorový kříž (z r. 1895). O pouti 2015 byla vysvěcena a v kapli umístěna dřevěná plastika svatého Huberta. Ve výklenku protějšího čp. 10 lze spatřit maličkou madonu. Dřevěnou sochu sv. Pavla věnovala paní Havránková v r. 1962 panu Jirčíkovi z Doubravníka do jeho cenné soukromé sbírky. Z okolních svahů se naskýtají pěkné výhledy do údolí Loučky (Bobrůvky).

 

Zobrazit kalendář akcí