Nyklovice

Vesnice Nyklovice leží na pomezí Čech a Moravy. Nachází se v okrese Žďár nad Sázavou a náleží pod Kraj Vysočina. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Bystřice nad Pernštejnem. Obec Nyklovice se rozkládá asi 40 km východně od Žďáru nad Sázavou a 18 km severovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem.

Obec se v r. 1335 nazývala Mikulášovice (jindy též Mikulovice) a značila „ves lidí Mikulášových“. Jména Mikuláš a Nicolaus se však často zaměňovala.V uvedeném roce vlastnila ves Jeruše, dcera Jimrama z Aueršperka, která ji věnovala doubravnickému klášteru. Později připadla Pernštejnům a od roku 1590 přešla k panství kunštátskému.
V obci se zachovalo několik lidových zděných i roubených staveb. Na místě bývalého velkého dvora se dodnes říká „Ve Dvoře“.
Východně od Nyklovic stávala osada Kamenec, která dle pověsti zanikla za třicetileté války, když jedna dívka prozradila Švédům, že všechny studny v Kamenici jsou otrávené. Švédové pak dědinku vypálili a obyvatele pobili.

 Památky a zajímavosti obce

V roce 1864 byla na návsi postavena kaplička sv. Jana Nepomuckého. Její zvon byl v první světové válce zrekvírován, ale ještě v jejím průběhu (10. 8. 1918) byl nahrazen zvonem ocelovým. Železný kříž naproti ní byl obnoven a dán na vysoký podstavec v roce 1942.
Kaple Povýšení sv. Kříže byla postavena v roce 1934, svým vzhledem nezapře dobu svého vzniku – funkcionalismu. Zápis v obecní kronice uvádí: „V r. 1934 byla nákladem katolíků a profesora ThDr. Josefa Hegera postavena nová kaplička, která byla 28. října kanovníkem Tenorou z Brna vysvěcena. Dovoz staviva a práci vykonali katolíci zdarma. Stavbu provedl stavitel Veselský z Jimramova.“
Nedaleko obce pramení říčka Hodonínka a v jejím údolí roste bledule jarní. Pod názvem „Nyklovický potok“ byla tato přírodní památka vyhlášena v r. 1990 (11,74 ha). Jižně od Nyklovic dosahuje vrchol Horního lesa výšky 774 m. Modrá turistická značka tam zavede návštěvníky z Nyklovic k rozhledně.
V roce 1997 byl obci udělen obecní znak a v roce 1998 obecní prapor. Popis znaku: zeleno-černě polcený štít, vpravo zlatý kolovrat, vlevo vyniká polovina stříbrné osmihroté hvězdy, provázená mezi hroty čtyřmi zlatými chleby s odkrojenou patkou.
Osobnosti obce : 
ThDr. Josef Heger (1885 – 1952), profesor biblických věd a orientálních jazyků na UK, autor odborných článků, překladatel Starého zákona (1955 – 1958).
PhDr. Ladislav Heger (1902 – 1975), docent na UK, překladatel severské literatury a publicista, autor vědeckých příspěvků.
František Prudký (1910 – 1973), dlouholetý zdejší učitel a obecní kronikář, autor učebnic.
Marta Hegerová - Tulisová (1949) bývalá cyklistka, nositelka medailí z mistrovství republiky. Na mistrovství světa v r. 1969 v Brně skončila na 11. místě mezi silničářkami.
Vladimír Havlík (1959), malíř, kreslíř, grafik a vysokoškolský učitel.
V současnosti v obci tvoří ve svém keramickém a malířském ateliéru Milan Jakubík (1953) z Brna.
V roce 1998 byla vydána o Nyklovicích kolekce básní F. X. Bartáka (1931) pod názvem „Není na světě vesnice, jíž miloval bych více…“ 

Zobrazit kalendář akcí