Písečné

Vesnice Písečné patří územě do okresu Žďár nad Sázavou a náleží pod Kraj Vysočina. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Bystřice nad Pernštejnem. Obec Písečné se rozkládá asi 23 km východně od Žďáru nad Sázavou a šest kilometrů severně od města Bystřice nad Pernštejnem. Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské Vysočiny.
Vesnice byla zřejmě založena na písčitém místě a patřila v roce 1349 Kláře z Pernštejna společně s Dalečínem a Vítochovem. Náležela pak převážně k bystřické části pernštejnského zboží.Stará pečeť má ve znaku archanděla Michala. Ve vsi býval svobodný dvůr (čp. 4 a 5).
Rybníček Na Bojisku měl být podle legendy plný krve po bitvě za švédských válek. V pol. 19. st. se v něm našel kord a několik podkov. U obce byla roku 1886 nalezena švédská mince. 
Místní občan Jiří Vrbas popsal průběh napoleonských válek v pamětní knize, kterou osobně vedl v letech 1806 až 1822. Jeho potomci ji psali do roku 1866.
V roce 1896 byl v Písečném založen čtenářský spolek Svatopluk Čech. Básník, jehož jméno si čtenáři zvolili do názvu spolku, popřál v dopise Písečským hodně zdaru. 
Dne 3. 5. 1945 byli pod dnešním závodištěm zastřeleni ustupující německou armádou Richard Dostál, Gustav Juřík a Oldřich Konečný. Všichni tři měli 22 let a zaplatili životy jen za to, že se šli podívat ke stojícímu autu. Jejich smrt připomínají dva památníky u Hory.
Železný kříž na návsi pochází z roku 1863. Do konce roku 1996 byla v Písečném v provozu tírna lnu.

Památky a zajímavosti obce

Písečné bylo přiškoleno až do roku 1880 spolu se Ždánicemi a Karasínem k Vítochovu. Občané v Písečném dlouho usilovali o zřízení jednotřídní školy v obci, až byli úspěšní. Ve školním roce 1880 – 1881 se v Písečném začalo učit, i když provizorně i v čísle 5 u Františka Čermáka. V současné době je škola organizována jako dvoutřídní s pěti ročníky, součástí je i mateřská škola, školní družina a školní jídelna. 
Rodákem z Písečného byl plk. Václav Jílek (1916 - 1945), válečný pilot, účastník bitvy o Británii. Narodil se 11. července 1916 v Písečném, letcem se stal v březnu 1936. V roce 1939 byl propuštěn z armády, odešel do zahraničí a létal u 311. bombardovací perutě RAF. V roce 1944 dosáhl hodnosti podporučíka letectva. V červenci 1943 dostal Československou Medaili Za chrabost, následující rok Pamětní medaile československé zahraniční armády a Československý válečný kříž.
Jílkův Liberator se krátce po startu 14. března 1945 zřítil a shořel nedaleko vesnice Lagens. Václav Jílek byl společně s ostatními s vojenskými poctami pohřben na hřbitově na ostrově Terceira na Azorských ostrovech. V roce 1991 byl povýšen do hodnosti plukovníka letectva.
V Písečném žije 400 let rod Nečasů (čp. 2), z něhož pocházejí i ing. Jaromír Nečas (1888 - 1945), poslanec, ministr sociální péče a autor hospodářských i politických spisů, nebo ak. malíř Jiří Štourač (1960). Rodákem byl i cikhájský hostinský, lidový vypravěč a propagátor turistiky na Vysočině Petr Jokl (1865-1950). Písečné si v posledních letech oblíbil ak. sochař Jiří Plieštik (1956). Z Písečného pochází atlet Jaroslav Jílek (hod oštěpem).
Místní organizace SDH byla založena v roce 1890. Zúčastňuje se pravidelně okrskových soutěží v požárním sportu a je nejaktivnější organizací v obci s nejširší členskou základnou. Sportovní klub je v činnosti od roku 1997. Jeho náplní práce je výstavba a údržba sportovišť v obci, údržba lyžařských tratí, realizace sportovních akcí. 
Na severozápadním okraji katastru obce se nachází areál motokrosového závodiště Písečská zmole. První závod krajského přeboru se tu jel v roce 1962. Později se zde jezdilo i mistrovství světa. V současnosti se zde odehrávají soutěže po evropské výkonnostní třídy. 

Zobrazit kalendář akcí