Pomníčky známé i neznámé

Tato trasa nenáročným terénem vede Koníkovským polesím, také nazývaným Český les. Povede vás po různých pomníčcích, památnících a smírčích kamenech, kterých tu najdete opravdu mnoho. Některé odkazují na dávné křivdy, jiné na úspěchy, dalším jsou dílem recesistů.

Náročnost: 1-rodina
Časová náročnost: půldenní
Délka: 17 km

TRASA
Lísek U Křížku
| Neznámý zajíc (1) | Vlčí kámen (2,3) | Kamenice (Broučci) (3,2)  | Koníkov | U tří srnců (6,2) | Pod Pohledeckou skalou (7,5) | Stopa Járy Cimrmana (9,7) | U Kubíka (11)  | Nad Zuberským rybníkem (11,5) | U Pytláka (12,8) | Hájovna (13,7) |U Krejčího  (14) | Vojtěchov | Lísek (17)

HLAVNÍ CÍLE
Pomník posledního vlka, vyhlídka Kamenice, smírčí kříže

Tato krátká, nenáročná trasa vede Koníkovským polesím, také nazývaným Český les, po různých pomníčcích, památnících a smírčích kamenech, kterých tu najdete opravdu mnoho. Na hledání těchto unikátních památníků se vydejte z horní části Lísku od křížku. Zde vede od vsi hezká polní cesta, z té po 300 m odbočte doprava a pokračujte krajem lesa a dále přes louku. Pěšina vás přivede do vzrostlého lesa, kde hned na začátku za posedem najdete první památník, a to velmi netradiční, věnovaný Neznámému zajíci. Od něj pokračujte po široké cestě přímo do lesa. Jakmile tuto cestu zkříží žlutá turistická značka, vydejte se po ní doprava. Žlutá značka bude stoupat do kopce, cesta se mění z lesní pěšinu a po 400 m najdete mezi stromy Vlčí kámen, nebo-li památník posledního vlka na Bystřicku, který zde byl zastřelen v roce 1830. Pokračujte po žluté dál až k cyklotrase č 1 a na vyhlídku Kamenici, kde je nádherný výhled a také pomník věnovaný Broučkům Jana Karafiáta, rodáka z blízkého Jimramova. Po žluté pokračujte do Koníkova a dále po silnici. Po 300 m od posledního domu odbočte doleva na asfaltovou cestu a jděte po ní, až narazíte na ceduli s nápisem U Tří srnců, ukazující vlevo. Cesta vás po několika metrech dovede na kraj lesa s památníkem hlásající památné střelení tři srnců jednou ranou. Vraťte se zpět na hlavní silnici a poté odbočte na modrou značku doleva. Modrá značka vede až nad Zuberský rybník. Odbočkou směrem k Pohledci dojdete ke stopě, kterou tu zanechal Jára Cimrman. Když ale budete pokračovat dále po modré tz, najdete smírčí kámen u Kubíka. Dále pokračujte po zelené turistické značce, které odbočíte na cestu vedoucí ke krásnému smírčímu kameni U Pytláka. Poté už zbývá jen cesta do Vojtěchova, kde za hájenkou naleznete v trávě smírčí kámen U Krejčího. Z Vojtěchova se vraťte zpět do Lísku. V hledání vám jistě pomůže trasa v gpx, kterou si můžete stáhnout z odkazu níže a přehledná mapka. A o všech kamenech se dočtete v regionální literatuře. Šťastné hledání.

Ke stažení:
Trasa GPX (.gpx, 36,06 KB)
MAPA (.jpg, 1,55 MB)

Zobrazit kalendář akcí