Rovné

V roce 1351 byli uvedeni jako držitelé majetku v Rovném bratři Mikuláš Strniště a Lobek čili Lovek.

V 15. století patřilo Rovné pánům z Pernštejna a podobně jako Divišov náleželo ke zboží bystřickému s výjimkou let 1666–1698, kdy přešlo k panství kunštátskému.
Stará obecní pečeť z roku 1761 byla společná i pro Divišov.
V Rovném býval panský dvůr a svobodný mlýn. 
V roce 1881 byla v Rovném otevřena nová škola pro děti bez rozdílu vyznání. Hasičský sbor byl založen v roce 1897.
V letech 1850–1869 bylo Rovné osadou obce Divišov, v letech 1960–1980 osadou obce Rovné-Divišov, od roku 1980 částí Bystřice nad Pernštejnem.
Obcí prochází hranice CHKO Žďárské vrchy. Kopec Pičulín (severozápadně od obce, 664 m n. m.) i nedaleký stejnojmenný les připomínají zaniklou ves Pičulín. Ta je v pramenech připomínána v letech 1348–1464, kdy se ujal i druhý název Lhota Pičulín. Ves mohla ležet na místě dnešního Skalského Dvora, dle jiného názoru historiků v blízkosti Domanínského rybníka a nejpravděpodobněji na jižním okraji dnešního Lísku.
Stopy v terénu nedaleko Rovného naznačují, kde se od podzimu 1938 začala připravovat stavba nové silnice do Nového Města. Po terénních přípravách se však vlastní stavba ani nerozběhla.
Na návsi v Rovném stojí kaplička s asymetricky mohutnou věží. Nad vchodem je vsazena deska s nápisem „Památník z roku 1913, kdy před 1050 lety přišli sv. Cyril a Method na Moravu a před 1600 l. dal Konstantin V. církvi svobodu.“ Hned vedle kapličky stojí krásný kříž z opuky. Nákladem obce byl zbudován v roce 1860. Za vsí vlevo u silničky do Kundratic stojí mramorový kříž z roku 1877 (obnoven po druhé světové válce).
V budovách na návsi je umístěn občanský výbor, místní knihovna, kulturní dům, turistická ubytovna a hasičská zbrojnice. Pod návsí se rozprostírá požární nádrž.
Mezi lidem se zachovalo úsloví „Divišov se diví, že je Rovný křivý.“
V Rovném žil na pěti místech v letech 1905–1909 malý Josef Pleva, pozdější spisovatel J. V. Pleva (1899–1985). Jeho otec zde byl ustanoven hlídačem čerstvě otevřené železniční trati. Josef začal v Rovném chodit do školy a odnesl si odtud řadu námětů pro knihu Malý Bobeš (1931–1934).
Školní budova byla v Rovném vystavěna v roce 1906 na místě staré školy. Občanům i turistům nabízí pohostinnost motorest Oáza, hned vedle je prodejna smíšeného zboží, nechybí tu ani malé hřiště a výletiště.

Zobrazit kalendář akcí