Strážek

Strážek je městys ležící jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou, zhruba 10 km jihozápadně od Bystřice nad Pernštejnem. Městys tvoří 7 částí. Strážek a další menší vesnice v okolí: Jemnice, Krčma, Meziboří, Mitrov, Moravecké Janovice. K obci patřilo i Habří, k 1. červenci 2007 však bylo přeřazeno pod Moravecké Pavlovice.
Strážek je sice ukryt v romantickém údolí, přesto už z dálky vyčnívá pozoruhodný kostel sv. Šimona a Judy, jenž byl původně vystavěn pro nekatolíky Vilémem Muňkou z Ivančic na místě staršího kostela Navštívení Panny Marie převážně renezančně v roce 1616. Jednolodí je zaklenuto valenou klenbou s lunetami a pozdně renezanční štukovou a freskovou výzdobou. Pozoruhodný je i kostelní mobiliář. Tři erby a údaje o přestavbě kostela jsou vytesány nad bočním vchodem.
K turistickým vycházkám zde láká vrch Strážnice, nedaleký zámek Mitrov (dnes domov důchodců), zřícenina hradu Mitrov (původně hrad z poč. 14. st.) a především malebné údolí řeky Bobrůvky-Loučky. Právě ve Strážku tok mění své jméno. U říčky je lesní penzion Podmitrov s ubytováním, kuchyní a v létě jsou v provozu i chatky. A právě odtud vede značená turistická cesta po proudu Loučky k legendární Trenkově rokli, Havlovu, zříceninám Víckova, Košíkova a Rysova a dále až do Dolních Louček.
Obec nese název podle nedalekého vrchu Strážnice (550 m n.m.) a místními částmi jsou Jemnice, Krčma, Meziboří, Mitrov a Moravecké Janovice.
Ve Strážku byla nalezena sekyra z mladší doby kamenné. Legendy kladou původ Strážku do doby velkomoravské, někdy dokonce bývá ztotožňován se sídlem knížete Sáma. První zmínka o obci však pochází z roku 1358. V roce 1375 už byl Strážek městečkem. V roce 1560 byl oddělen od zboží mitrovského a připojen natrvalo ke zboží moraveckému. Obecní pečeť má ve znaku zubří hlavu, vrš (síť na ryby) a otku (dřevěná potřeba oráče).
Před hřbitovem je k vidění socha sv. Jana Nepomuckého, kvalitní barokní plastika z 18. století, a na návsi poklona sv. Floriána, pozdně barokní sochařská práce z 18. století. V srpnu 2013 byla odhalena i pískovcová socha sv. Barbory od sochaře Milana Slavíka. Nedaleko kina je instalován smírčí kámen s vyobrazením kříže a sekyry. Dříve stával u kostela a připomíná smrt tesaře. Ze Strážku se dochovala smírčí smlouva z roku 1549, jíž se vykoupili synové Kubasovi z hrdelního zločinu.
I ostatní části vynikají malebností a krásným okolím. V Jemnici je památkou kaplička, v Krčmě lidová zvonička, v Meziboří kaplička sv. Cyrila a Metoděje a krásný mramorový kříž, v Mitrově zřícenina hradu s rozvalinami paláce, dům důchodců v pozoruhodném zámku v novogotickém slohu a rekreační zařízení Podmitrov a v Moraveckých Janovicích kaplička.
Ze zdejších osobností je třeba připomenout válečného letce, účastníka bojů o Francii, o Británii i v SNP, plk. Josefa Stehlíka (1915-1991, pamětní deska na školní budově), výtvarníka Jana Kletečku (1925 - 2014, v 11 letech získal 2. cenu mladých talentů), primáše Slávka Volavého (1922 Krčma-1983), spisovatele Josefa Soukala (1852-1928, učil v Mor. Janovicích) či strážeckého faráře a sběratele pohádek Karla Orla (1825–1885) a osobního tajemníka T. G. Masaryka, astronoma a novináře RNDr. Jaroslava Císaře (1894 Jemnice-1983).
Pro návštěvníky může Strážek nabídnout rekreační činnost na Lesním penzionu Podmitrov, nákupní středisko, dvě restaurace, cukrárnu, fotbalové hřiště, tenisový kurt, koupaliště, tělocvičnu a dětské hřiště.

 

Zobrazit kalendář akcí