Střítež

Obec Střítež se nachází na jižním svahu příkrého hřebene táhnoucího se podél toku říčky Nedvědičky od západu od Dolní Rožínky východním směrem k Nedvědici. Nejvyšší vrcholky okolních kopců dosahují výšky téměř 600 m n. m. Ves leží odpradávna na hranici pásu lesů a obdělávané zemědělské půdy, z čehož povstalo i její jméno Střítež.
V přilehlém okolí vesnice Střítež nejdete celou řadu kamenných památek.V bývalé daňčí oboře mezi Stříteží a Věžnou stojí starý lovecký srub hraběte Mitrovského a u něj mramorová deska s vytesaným křížem a nápisem, jenž dokládá tragickou smrt Antonína Berky z Věžné dne 4. 12. 1594. Mše za jeho duši byla sloužena v Doubravníku přesně 400 let po jeho smrti.
V polích u silnice k Dolní Rožínce lze spatřit „smírčí“ kámen s křížem a nápisem „1855 I. W.“. Celou řadu hraničních kamenů (některé s pernštejnskou zubří hlavou) z 19. století najdete u sousedních Moraveckých Pavlovic.
Revírník Václav Mařík (Marzik) ze Stříteže zastřelil 2. 1. 1830 posledního pernštejnského vlka v lesích u Lísku, kde událost připomíná „Vlčí kámen“. Vlk vážil 88 funtů a byl po vycpání instalován na hradě Pernštejně.

Památky a zajímavosti obce

V roce 1356 se psal po Stříteži Vrchoslav. V r. 1481 připadla ves Pernštejnům a u jejich majetku zůstala. Od Stříteže však odvozovala svůj predikát drobná šlechta, takže zde mohla existovat tvrz.
Ve středu obce stojí kaplička s dřevěnou zvonicí zasvěcená Duchu svatému. 
V prosinci 2005 byl Stříteži udělen znak: ve zlatém štítě zelený hrot, v němž čelně vzlétající holubice obklopená paprsky, vše stříbrné. Hrot provázejí nahoře dva modré květy chrpy. Znak vychází etymologického výkladu názvu obce, jako místa ležícího na rozhraní odlišným způsobem využívané půdy, tedy na rozhraní lesů a polí. Stříbrná letící holubice obklopená paprsky symbolizuje Ducha Svatého a modré květy chrpy zdůrazňující zemědělský charakter obce.
Na katastru obce byla v l. 1995 - 1997 ražena 750 m dlouhá štola Skalka jako případný centrální mezisklad vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Místem dalekého výhledu je okraj lesa pod vrcholem Na Skalkách (598 m, východně od obce). V obci je tenisový kurt a hřiště, na němž probíhá tradiční fotbalový turnaj ,, O pohár obce Stříteže“.
Rodákem ze Stříteže byl P. František Voneš (1913 – 1942), římskokatolický farář. Ukrýval výsadkáře z Velké Británie a byl za to popraven v Kounicových kolejích. V květnu 1946 mu byl udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam.
Jeho bratr Karel Voneš (1919 – 1996) se vyučil malířem – natěračem, ale školil se u akademických malířů Jandla a Pierděka a působil pak jako učitel kreslení v Nechanicích. Maloval především kostelní obrazy a krajinky. Střítež i okolí zachytil v několika desítkách obrazů.
V obci působil jako učitel v l. 1875 - 1888 Josef Soukal (1852 – 1928), spisovatel a redaktor, autor mnoha článků, povídek a knih (Památnosti západní Moravy, Z dávné minulosti, Obrázky z blízka i dáli, Prostonárodní pohádky ad.).
K obci náleží i malá osada Nivy ležící cca 1 km jihozápadně od Stříteže směrem ke zřícenině Lísek.

Zobrazit kalendář akcí