Ujčov

Obec Ujčov se rozkládá asi sedm kilometrů jihovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem. Ujčov se dále dělí na pět části, konkrétně to jsou: Dolní Čepí, Horní Čepí, Kovářová, Lískovec a Ujčov.
Název pochází od podstatného jména ujec, ujče, což značilo strýce, matčina bratra. Podle pověsti z roku 1539 pocházel z Ujčova uhlíř Vaněk, praotec rodu z Pernštejna. Poprvé se obec připomíná roku 1360, kdy se jednalo pouze o levobřežní část obce s dvorem, pozdější ,, Zemanství“. K němu se vztahuje i označení Vícovek Malý nebo Ujčůvek. Samota ,,Zemanství“ připomíná sídlo bývalého svobodného zemana. Ten ztratil svobodu už před rokem 1544.
V roce 1490 byl v Ujčově dvůr. Dědičný rychtář nerobotoval, v pečeti byla zubří hlava, sekyra, strom a vidle. K rychtě náleželo Horní a Dolní Čepí, Lískovec, Kovářová a Olešnička.
Panský mlýn měl od roku 1775 zakoupený rod Čuhluv.
S Ujčovem je spojena osada Kasán, vzniklá roku 1803, ale rybník stejného jména zde byl už v 16. století. Dodnes je osazován a loven. Pod Kasánským kopcem se nachází dvůr Bořinov, jenž stojí na místě bývalé vsi Bořihněvu (připomínaná r. 1235). Dvůr se zde připomíná roku 1596. Dnes je zde lihovar ( od poč. 19. století, hlavní budova je z roku 1843), cihelna, zemědělské družstvo, výroba kontejnerů a autobusová zastávka.
V letech 1924-34 těžil u Ujčova mramor soukromník Kunc v lese Ochozi ( 567 m) na bývalém středověkém ložisku, které se využívalo i při stavbě doubravnického kostela. V letech 1926-34 byl v provozu také lom na hadec v Burešově stráni. Leštěný hadec se používál pro dekorativní účely. Koncem 30. let byla tovární budova změněna na stružnu.
Kaple sv. Františka byla opravena a vysvěcena brněnským biskupem V. Cikrlem v roce 1993. V zatáčce pod Kasánským kopce stojí mramorový pomník padlých a Boží muka s vyobrazením sv. Floriána a Antonína. V obou případech jde o práci zdejšího kameníka Pauluse. Železný kříž na okraji obce ve směru od Štěpánova nese letopočet 1930.
Přírodní rezervace Ochoza chrání fragment listnatého a smíšeného porostu na skalnatém hřebeni. Přírodní památka „Svratka“ chrání břehové porosty řeky Svratky s bohatým výskytem zvláště chráněného druhu kapradiny.
Rodák:
PhDr. Štarha (1935), emeritní ředitel Moravského zemského archivu, autor četných historických knih a prací, spoluautor knihy Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček (1979) a řady kolektivních dějin (Bystřice nad Pernštejnem, 1980; Náměšť n. Osl., Luhačovice ad.). Zaměřil se především na dějiny správy (především dějiny hrdelního soudnictví na jižní Moravě) a městskou a obecní heraldiku.
V Ujčově prožil podstatnou část života František Paulus ( 1900-1988), zručný kameník s výtvarným cítěním. Jeho památníky lze najít v Ujčově, Dolním Čepí, Vrtěžíři a především na okolních hřbitovech.
Z Ujčova pochází i atletický reprezentant a později trenér Petr Punčochář (1969), několikanásobný mistr ČR v běhu na 400 m.

 

Zobrazit kalendář akcí