ZA LIDOVOU ARCHITEKTUROU 22 km

Výlet, začínající v obci Dalečín, provede návštěvníka po památkách místní lidové architektury malých vesniček a zavede vás také na pohádkové klasicistní náměstí městyse Jimramova. Na výběr je okruh Jimramovský nebo Ubušínský, stejně dlouhé s téměř stejnou náročností. Anebo si můžete na celodenním výletu prohlédnout krásy obou okruhů.

Trasa Jimramovská
1. Dalečín | 2. Unčín (3 km) | 3. Strachujov (3,5 km) | Jimramov (6 km) | 4. Míchov (11 km) | 5. Lísek (14 km) | 6. Velké Janovice (17 km) | 7. Dalečín (22 km)

Trasa Ubušínská
1. Dalečín | 2. Unčín (3 km) | 3. Ubušín (4 km) | 4. Ubušínek (7 km) | 5. Polom (10 km) | 6. Hluboké (15 km) | 7. Veselí (17 km) | 8. Dalečín (21 km)

Po cyklotrase 4025 šlapeme z Dalečína téměř po rovině kolem řeky Svratky přes Unčín a Strachujov do Jimramova, kde se můžeme občerstvit, prohlédnout si městskou památkovou zónu i rodné domy Jana Karafiáta nebo bratří Mrštíků a místní muzeum. Z Jimramova nás povede cyklotrasa 4344 hezky do kopce přes Jimramovské Pavlovice a Míchov až nad Lísek, kde odbočíme vlevo na Malý Lísek a přes Velké Janovice dojedeme k silnici č. 357. Po ní se dáme doleva a po cyklotrase 5180 se vrátíme zpět do Dalečína. V Dalečíně je si můžete prohlédnou torzo bývalé tvrze, zámeček v tyrolském stylu, kde dnes sídlí obecní úřad anebo krásnou ukázku funkcionalistické architektury - vilu Gustava Jaroška.
V případě okruhu ubušínského se vydáme po cyklotrase 4025 z Dalečína do Unčína, kde odbočíme přes most doprava na silnici vedoucí do Ubušína (cyklotrasa 4345). Vede kolem místní školy a dále stoupá do ubušínského kopce. Odtud pokračujeme trasou 104 na křižovatku nad Ubušínkem, kde odbočujeme doprava. V Ubušínku odbočíme doleva mezi chaloupky po asfaltce, která přejde v polní cestu. Ta překříží zelenou značku a přivede nás do Polomi. Ubušín a Ubušínek jsou vesničky se spostou zachovalých a citlivě opravených statků a domků lidové architektury. Ubušínek je také vyhlášen památkovou zónou, nejcenější je zde stavení č. 8, které naleznete pokud za návsí odbočíte doleva. Po silnici odtud sjedeme k Vírské přehradě do korouhvické zátoky u Korouhvice a zabočíme doprava na silnici k Hlubokému, vyšlapeme do Veselí a odtud z kopce do Dalečína.

OBČERSTVENÍ A UBYTOVÁNÍ
Dalečín

Restaurace Ditta bar
Apartmány Dalečín
Chata Dalečín

Unčín
Penzion Horácko

Jimramov
Ubytování na radnici
Restaurace a Penzion Jimram

Polom
Chalupa Polom

 

Ke stažení:
Mapa (.pdf, 1,81 MB)
Letáček (.pdf, 5,25 MB)
Souřadnice do GPS (.gpx, 169,06 KB)

Zobrazit kalendář akcí