Památky města

Bystřice nad Pernštejnem skrývá ve svých zdech celou řadu zajímavých památek, především stavebních a výtvarných. 
Farní kostel Sv. Vavřince dominuje spodní části náměstí a od 13. století prošel mnoha přestavbami do dnešní pozdně barokní podoby. Pozoruhodností mobiliáře je např. adorující socha sv. Jana Nepomuckého. Na náměstí lze spatřit několik památkově chráněných domů, ale i kašnu (1845) s plastikami sv. Cyrila a Metoděje (1892), sloup se sochou Panny Marie (1727) a čtyřmi patrony města na podstavci (svatí Jan Nepomucký, Vavřinec, Šebestián a Florián), pískovcový kříž s Pietou (1881).
Sochu T.G.Masaryka před Základní školou TGM vytvořil Vincenc Makovský a traduje se o ní, že je Masarykovou nejkrásnější sochou vůbec. Už třikrát byla z politických důvodů z podstavce odstraněna (v letech 1940, 1961 a 1984), pokaždé se však vrátila zpět! 
Městské muzeum Bystřice n. P. sídlí v bývalé radnici. Letopočet 1809 na fasádě dokládá dobu vzniku radnice po spojení dvou starších budov.
Pozoruhodnou stavbou je i hřbitovní pozdně gotický kostel sv. Trojice (1614-1615) s některými renezančními prvky, jenž původně patřil evangelíkům. Barokní kaple sv. Anny vznikla v roce 1749. K prohlídce bystřických soch můžete využít fundovaného průvodce "Sochy v Bystřici nad Pernštejnem".

Zobrazit kalendář akcí