ZA SPORTEM 58 km

Celodenní výlet, během kterého můžete navštívit různé sportovní areály a inspirovat se k dalšímu aktivnímu programu. Na osvěžení využijte přírodní koupaliště. Neminete ani unikáty, jako je památník posledního vlka.

1. Bystřice nad Pernštejnem | 2. Domanín (4 km) | 3. Sportovní a rekreační areál Borovinka (5 km) | 4. Písečné (9 km) | 5. Velké Janovice (12 km) | 6. Lísek (14 km) | Nové Město na Moravě (30 km) | 7. Zvole (47 km) | 8. Horní Rožínka (48 km) | 9. Rodkov (50 km) | 10. Centrum EDEN (57 km) | 11. Bystřice nad Pernštejnem (58 km) |

Z Bystřického náměstí pošlapeme vzhůru po stopě žluté turistické značky, které se budeme držet až do Domanínka. Zde nás Pražská cyklotrasa č. 1 povede pod silnicí č. 19 a vzápětí nová cyklostezka kolem silnice dovede do Domanína. Za vesnicí zabočíme doprava na Borovinku, kde se můžeme občerstvit, využít dětské hřiště, sportovních aktivit od volejbalu, minigolfu až po šachy. 
Poté se vrátíme na silnici a pokračujeme k lesíku, kde na prvním rozcestí odbočíme doprava do Janoviček. Odtud vyjíždíme z návsi doprava kolem penzionu a polní cesta nás dovede k zelené značce, po níž sjedeme do Písečného. Po silnici 357 objedeme Písečskou zmoli se závodištěm a odbočíme doleva do Velkých Janovic. Projedeme vesnici stále v přímém směru a až na rozcestí před lesem se dáme doleva do polí, kde se po levé straně nachází partyzánský památník. Poté projedeme Malý Lísek a dorazíme do Lísku. 
Od samoty Kolonie Marie šlapeme vlevo Pražskou cyklotrasou č. 1 do Koníkova. Z Koníkova jedeme po silnici č. 360 směrem na Nové Město, ze které odbočíme na modrou značku do Zubří. U Zuberského rybníku je v létě otevřeno občerstvení. Ze Zubří jedeme po Sázavské cyklotrase č. 19 do Nového Města, od železničního přejezdu odbočíme k vlakovému nádraží. Ulicemi Křičkovou, Smetanovou a Malou prokličkujeme zástavbu a za žel. podjezdem po ulici Lesní a dále po silničce dojedeme až k Lyžařskému a biatlonovému areálu Vysočina arény. 
Odtud se vracíme do Nového Města (možnost občerstvení a prohlídky Horácké galerie, Horáckého muzea i řady soch v centru města) po cyklotrase 103 a pokračujeme po ní k Petrovicím, před vesnicí však odbočíme doleva a 5130 šlapeme přímo přes Novou Ves, Dlouhé a Račice na rozcestí Olešínky. Cyklotrasa 5061 nás dále vede přes Zvoli a Horní Rožínku do Rozsoch. Zde odbočíme kolem Nedvědičky vpravo do Vojetína, odkud se držíme červené turistické značky a po sjízdných polních cestách dojedeme až na Nové Dvory k farmě EDEN. Odtud už máme bystřické náměstí na dohled.

Ke stažení:
Mapa (.pdf, 3,26 MB)
Letáček (.pdf, 6,15 MB)
Souřadnice do GPS (.gpx, 328,62 KB)

Zobrazit kalendář akcí