ZA SPORTEM 58 km

Celodenní výlet, během kterého můžete navštívit různé sportovní areály a inspirovat se k dalšímu aktivnímu programu. Na osvěžení využijte přírodní koupaliště a na vyplavení adrenalinu třeba lanový park. Neminete ani unikáty jako je památník posledního vlka.

1. Bystřice nad Pernštejnem | 2. Domanín (4 km) | 3. Sportovní a rekreační areál Borovinka (5 km) | 4. Písečné (9 km) | 5. Velké Janovice (12 km) | 6. Lísek (14 km) | Nové Město na Moravě (30 km) | 7. Zvole (47 km) | 8. Horní Rožínka (48 km) | 9. Rodkov (50 km) | 10. Centrum EDEN (57 km) | 11. Bystřice nad Pernštejnem (58 km) |

Z Bystřického náměstí pošlapeme vzhůru po stopě žluté turistické značky, které se budeme držet až do Domanínka. Zde překročíme silnici č. 19, vzápětí najedeme na Pražskou cyklotrasu č. 1 a pojedeme do Domanína. Za vesnicí zabočíme doprava na Borovinku, kde se můžeme občerstvit, využít dětské hřiště, sportovních aktivit od volejbalu, minigolfu až po šachy. 
Poté se vrátíme na silnici a pokračujeme k lesíku, kde na prvním rozcestí odbočíme doprava. Z Janoviček vyjíždíme z návsi doprava kolem penzionu a polní cesta nás dovede k zelené značce, po níž sjedeme do Písečného. Po silnici 357 objedeme Písečskou zmoli se závodištěm a odbočíme doleva do Velkých Janovic. Projedeme vesnici stále v přímém směru a až na rozcestí před lesem se dáme doleva do polí, kde se po levé straně nachází partyzánský památník. Poté projedeme Malý Lísek a dorazíme do Lísku. 
Od samoty Kolonie Marie šlapeme vlevo Pražskou cyklotrasou č. 1 do Koníkova. Z Koníkova jedeme po silnici č. 360 směrem na Nové Město, ze které odbočíme na modrou značku do Zubří. U Zuberského rybníku je v létě otevřeno občerstvení. Ze Zubří jedeme po Sázavské cyklotrase č. 19 do Nového Města, od železničního přejezdu odbočíme k vlakovému nádraží. Ulicemi Křičkovou, Smetanovou a Malou prokličkujeme zástavbu a za žel. podjezdem po ulici Lesní a dále po silničce dojedeme až k Lyžařskému a biatlonovému areálu Vysočina arény. 
Odtud se vracíme do Nového Města (možnost občerstvení a prohlídky Horácké galerie, Horáckého muzea i řady soch v centru města) po cyklotrase 103 a pokračujeme po ní k Petrovicím, před vesnicí však odbočíme doleva a 5130 šlapeme přímo přes Novou Ves, Dlouhé a Račice na rozcestí Olešínky. Cyklotrasa 5061 nás dále vede přes Zvoli a Horní Rožínku do Rozsoch. Zde odbočíme kolem Nedvědičky vpravo do Vojetína, odkud se držíme červené turistické značky a po sjízdných polních cestách dojedeme až na Nové Dvory k farmě EDEN. Odtud už máme bystřické náměstí na dohled.

OBČERSTVENÍ A UBYTOVÁNÍ
Domanín

Sportovní a rekreační areál Borovinka s restaurací

Nové Město na Moravě
Penzion Vrchovina s restaurací
Restaurace Včela
Hotel Horní Dvůr s restaurací
Penzion U Pasáčka

Bystřice nad Pernštejnem
Restaurace Club
Restaurace Harenda
Pizzerie Di Pietro
Sportovní hala
Ubytovna Sporthotel

Ke stažení:
Mapa (.pdf, 3,26 MB)
Letáček (.pdf, 6,15 MB)
Souřadnice do GPS (.gpx, 328,62 KB)